ORDINA BLOGT

De tester gaat verdwijnen

  • Martijn Rijsdijk
  • 8 juni 2015

Het lijkt alsof ieder bedrijf tegenwoordig graag Google of Spotify wil zijn. DevOps en Continuous Delivery vormen de heilige graal waarmee de strijd om de klant gewonnen moet worden. Wat betekent deze beweging voor software testers? In een DevOps team heb je DevEngineers en OpsEngineers. Geen testers meer. Is dit een definitieve stap naar een toekomst met alleen nog bestaansrecht voor ontwikkelaars (die het testen ‘erbij’ doen)? In deze blog geef ik tips hoe je als tester kunt overleven en op welke manier je werk (en je leven!) daardoor misschien zelfs leuker wordt.

Zijn testers kikkers?
In een blog die een oud-collega van mij jaren geleden al schreef over de gevaren van IT-outsourcing naar lagelonenlanden, vergeleek hij de ontwikkelaars van die tijd met kikkers. Het verhaal gaat dat een kikker die in een pan met heet water wordt gegooid, er direct weer uitspringt. Als je diezelfde kikker in een pan met koud water stopt en de pan langzaam verhit, schijnt het arme beest niets te merken en wordt hij levend gekookt. Laten we - hoewel de wetenschap hier anders over denkt - even aannemen dat dit verhaal klopt. De wijze les die ons wordt voorgehouden is dat geleidelijke veranderingen in onze omgeving een gevaar kunnen vormen als we daar niet tijdig op reageren.
Zwemt de tester van vandaag in een pan die langzaam warmer wordt? De opkomst van Agile heeft ontegenzeggelijk voor veranderingen gezorgd. De vraag naar testmanagers is afgenomen, waardoor testers meer ruimte krijgen om te bepalen/adviseren hoe er getest wordt.  Daarnaast is door de nauwe samenwerking met ontwikkelaars en de noodzaak van testautomatisering de behoefte aan technische kennis bij testers toegenomen. Sommigen denken dat testers alleen kunnen overleven door te leren programmeren, aangezien er in de toekomst alleen nog maar vraag zal zijn naar ontwikkelaars.

Geen vrees voor de toekomst
Dat testers zich verdiepen in programmeren vind ik een zeer goede zaak, maar ik geloof niet dat iedere tester die geen goede programmeur is, moet vrezen voor zijn toekomst. Zolang we niet in staat zijn om foutloos te specificeren en ontwikkelen zullen er activiteiten nodig zijn om de kwaliteit van software te controleren en te verbeteren. Bovendien komt het succes van Agile deels door de nadruk op samenwerking en zelforganisatie binnen teams. En juist dat biedt ons de ruimte om op zoek te gaan naar onze toegevoegde waarde.
Bij Ordina gebruiken we hiervoor het T-profiel. Dit multidisciplinaire profiel geeft op de verticale as weer welke specialisatie je bezit, terwijl op de horizontale as staat weergegeven op welke gebieden je anderen binnen je team kunt ondersteunen. Een tester kan bijvoorbeeld deskundig zijn in risico-analyse en het toepassen van diverse testtechnieken voor systeem- en integratietesten. Deze kennis past hij toe in zijn eigen activiteiten, maar hij kan ook andere teamleden die testen uitvoeren hierbij coachen. Buiten zijn testactiviteiten helpt deze tester bijvoorbeeld bij het opstellen van user stories of het opzetten van een deployment pipeline. Zaken waarmee hij een bijdrage levert aan het realiseren van business value.

‘De tester’ bestaat niet meer
Als tester (en hetzelfde geldt natuurlijk voor andere teamleden) is het dus vooral zaak om je eigen profiel te kennen en te ontwikkelen om in teams die opereren in een veranderende wereld waarde te blijven leveren waarvoor de klant wil betalen. Hierbij geldt dat er niet één standaardprofiel voorhanden is waarmee je binnen iedere omgeving succesvol zult zijn. Afhankelijk van o.a. de klantdoelen, het profiel van andere teamleden en toekomstige ontwikkelingen die we nu nog niet kennen, zullen verschillende competenties kunnen worden ingezet. ‘De tester’ bestaat in deze wereld niet meer; er zal behoefte zijn aan integratiespecialisten, testautomatiseerders, non-functional testers, mobile specialisten , agile coaches, kwaliteitsdirigenten, bruggenbouwers, innoveerders, kennisdelers…

5 tips om als tester te overleven

Hoe zorg je ervoor dat je wendbaar blijft en veranderingen in je omgeving weet te overleven? Hieronder volgen 5 tips:

• Maak een persoonlijke SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats). Wat zijn je eigen sterke en zwakke eigenschappen, en welke kansen en bedreigingen zie je voor jezelf in de markt?
• Stel op basis van de SWOT je eigen T-profiel op; onderzoek waar jouw klant je om waardeert en op welke as van je profiel je wilt ontwikkelen
• Doe dit frequent (bijv. 2 keer per jaar) en bespreek het resultaat met collega’s. Doe dit primair voor jezelf, niet voor een beoordeling van je leidinggevende
• Zorg dat anderen jouw T-profiel kennen door het te verwerken in je CV/LinkedIn profiel. Wil je hierin nog een stap verder gaan? Start met het geven van trainingen en presentaties die hierbij aansluiten, of ga bloggen.
• Zoek een manier die voor jou werkt om op de hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen in je vakgebied en bij klanten. Bezoek bijvoorbeeld seminars of raadpleeg regelmatig online bronnen die voor jou relevant zijn.

Als je op deze manier binnen je eigen mogelijkheden (en die zijn vaak groter dan je denkt!) aansluiting blijft zoeken met marktontwikkelingen, zal je marktwaarde in stand blijven of zelfs stijgen.  Je houdt zelf de regie over je toekomst. Zodat je tijdig in een andere pan kan springen als de temperatuur gaat stijgen.

Over de auteur:

Martijn Rijsdijk

Ik geef leiding aan de business unit Testing van Ordina. Met veel enthousiasme werk ik samen met mijn collega's aan de ambitie om van deze unit de beste werkgever voor de tester van de toekomst te maken. Of ons dat lukt? Vraag dat maar aan de testprofessionals zelf. Wendbaarheid is voor mij de sleutel naar een succesvolle toekomst. Voor Ordina, voor mijn medewerkers, voor mezelf. Over deze zaken schrijf ik blogs. Omdat dat voor mij de beste manier is om te leren.