ORDINA BLOGT

Scrum met of zonder Projectmanager

Scrum, met of zonder Projectmanager?

  • 16 juni 2015

De kenners weten het wel: Scrum is een rugby-term. Je staat met het hele team schouder-aan-schouder om de bal te pakken, de wedstrijd te winnen en uiteindelijk kampioen te worden.

Sinds mijn eerste Scrum-ervaringen bij KPN word ik met de dag enthousiaster over de kracht van deze methodiek.
Voor een software ontwikkelmethodiek is het handboek (PDF) opvallend dun.
Als Project Manager is het wel even wennen, want die rol komt niet in de Scrum methodiek voor.

Veel van onze klanten hebben de transitie naar een Agile organisatievorm doorgemaakt of zitten daar middenin.
Meestal begint het met een kanteling van functionele afdelingen naar multidisciplinaire zelf-organiserende teams.

Nieuwe rollen worden geïntroduceerd en bestaande rollen veranderen. Scrum Master, Product Owner, Integrator, Agile Coach zijn de opkomende rollen, terwijl lijnmanagers en projectmanagers hun rollen zien veranderen.
Voor hen komt de nadruk nog meer te liggen op het faciliteren van mensen en hun onderlinge samenwerking, het scheppen van een inspirerende cultuur en het managen van de belanghebbenden, afhankelijkheden, risico’s, mensen, financiën en andere middelen. Een flink portie inhoudelijke affiniteit (bij voorkeur met een passie voor het product) helpt daar natuurlijk heel goed bij evenals een ritme van succes (zie andere blog hierboven) op alle niveaus.

Als Projectmanager is mijn werk in de loop der jaren eigenlijk niet veel veranderd. Ik vergelijk het graag met de producer van een film of ander creatief werk, de aannemer van een bouwproject of de voetbaltrainer die langs de lijn coacht, maar wel verantwoordelijk wordt gehouden voor het halen van het doel, namelijk het kampioenschap. De bedrijfsdoelstellingen staan nog altijd voorop, de manieren om ze te bereiken zijn veranderd en de rol van Projectmanager is nog altijd even avontuurlijk als vroeger.

Scrum werkt voor alle soorten softwareontwikkeling, maar natuurlijk vind ik Digital innovaties het allerleukst om te doen. De Product Owner is meestal een marketeer, de Scrum Master een analist of developer en het team is echt multidisciplinair met een strateeg, visual designer, interaction designer, copy writer, architect, tester, en zowel front end als back end developers. Topsport teamwork!