ORDINA BLOGT

Het succesverhaal van de OBT-Academy

  • Stephanie Huiden
  • 31 maart 2015

Er was eens…

Met die zin beginnen de meeste sprookjes, om vervolgens de hoofdrolspeler te omschrijven waar het verhaal over gaat. De prins, kikker of heks maakt van alles mee en vaak zijn ze op zoek naar iets wat na een aantal tegenslagen wordt gevonden, om daarna natuurlijk nog lang en gelukkig verder te leven…

Ordina heeft zo’n eigen sprookje, namelijk het verhaal van de OBT-Academy!
Er was eens… de vraag vanuit Rabobank om mee te denken om de productiviteit van medewerkers te verbeteren. Hoofdrolspelers in dit verhaal zijn Gert-Jan van Vliet en Samantha Visee, zij hebben dit vraagstuk aangepakt en in dit geval volgde er ook een flinke zoektocht; niet naar een prinses of een snoephuisje, maar naar een manier om dit vraagstuk concreet en praktisch te beantwoorden.
Er volgde een lang denkproces hierover, er werd veel vergaderd en collega’s werd om advies gevraagd. Tot het moment van bewustwording daar was…  het draait niet om thought leaders, PowerPoint presentaties of principals, maar om onze eigen kracht! Oftewel; het gaat om de honderden ingezette medewerkers die de praktijk van de werkvloer dagelijks meemaken… Een bottom-up benadering leek dus de beste methode.

Allereerst moest het omvangrijke IT landschap van Rabobank in kaart worden gebracht. Daar kwam een kerngroep uit voort van 30 enthousiaste ambassadeurs die allen persoonlijk zijn benaderd. Na een aantal cappuccino’s en espresso’s was het idee duidelijk en wilden zij graag hun kennis en kunde inzetten. Waarvoor? Een academy voor kennisdeling en inspiratie, voor de Ontwerpers, Bouwers en Testers die ingezet zijn bij de Rabobank. De OBT-Academy was geboren!

Een eerste pitch van dit innovatieve concept op directieniveau werd echter helaas niet enthousiast ontvangen. Er werd gehoopt op een positieve reactie, maar deze bleef uit…
Net als in een sprookje moesten deze tegenslagen dus overwonnen worden, maar hoe? De helden van dit verhaal lieten zich niet uit het veld slaan en met enthousiasme, passie en doorzettingsvermogen werd er verder gewerkt. Beperkingen bestonden niet, zij gingen op zoek naar mogelijkheden! Creatieve collega’s werden aangehaakt om de OBT-Academy vanuit een andere invalshoek in te vullen en de meest bijzondere ideeën passeerden de revue. Een eerste On Boarding en een lunchsessie om kennis te delen werden georganiseerd, hopend op succes…

Dat kwam er! De eerste sessie voor medewerkers over Mobile was een groot succes en vanaf dat moment werden kennissessies een maandelijks feit! De samenwerking tussen Rabobank en Ordina werd hiermee naar een hoger plan getild, mede door de mogelijkheden die vriendelijke reus Rob Bakker bood om dit alles mogelijk te maken. Een tweede mijlpaal in dit verhaal was een driedaagse beurs op locatie bij Rabobank.  Ruim 20 ambassadeurs presenteerden verdeeld over drie dagen voor een publiek van 180 man!

Deze successen waren de perfecte cases om mee te nemen in de eerstvolgende contractbespreking. De OBT-Academy was niet meer te ontkennen, zij heeft zich bewezen binnen Rabobank en Ordina. Door de erkenning van de toegevoegde waarde kreeg de OBT-Academy een prominente plek in de dienstverlening binnen de afdeling Sourcing.  De logische vraag die daar op volgde… of er voor de andere klanten van Sourcing ook nagedacht kon worden over academies?
De OBT-Academy maakt vandaag de dag nog steeds een constante groei door! De sessies worden groter en positiever beoordeeld, het platform heeft zich inderdaad uitgebreid naar meerdere klanten en er is een groter team ontstaan.

En ze leefden nog lang en gelukkig… ;)

Over de auteur:

Stephanie Huiden

Stephanie Huiden is afgestudeerd aan de Vrije Universiteit in de richting Advies en Verandering. Binnen Ordina houdt ze zich binnen met PMO/Projectmanagement en is daarnaast bestuurslid van JongOrdina. Voor klanten is zij een drijvende kracht achter planningen en prestaties. Met die klanten complexe vraagstukken analyseren en tot een oplossing komen is waar zij energie van krijgt en nog lang wil blijven doen.