ORDINA BLOGT

Blended Care: geheimtaal?

Een vraag om hulp bij nieuwe termen in de zorg

  • Linda Mostert
  • 10 november 2015

Sinds ik bij zorginstellingen over de vloer kom vallen mij duidelijke verschillen op met andere (corporate) werkomgevingen. Vandaag wil ik het hebben over Blended Care enzo.

Steeds meer gebruiken wij in de Nederlandse taal Engelse termen. Soms omdat er geen goede Nederlandse term voor is. Soms om internationaal te kunnen opereren . Soms omdat we het zo vaak gebruiken dat we het Nederlandse woord al vergeten zijn en soms (als je het mij vraagt) omdat we dan denken deskundiger over te komen. Vandaag gebruikten we in een e-health training onder anderen de term ‘Blended Care’. Een term die gaat over het combineren van offline en online zorg (e-health). ‘Weer geheimtaal’, hoorde ik links van mij zeggen.

De Engelse termen werden door een deel van de groep als vervelend ervaren. Nu ik er over nadenk kan ik me dat best voorstellen. Persoonlijk stoor ik me er vooral aan als Nederlands en Engels door elkaar gebruikt worden. Als ik een reclame zie over ‘gave buitensport gear’ erger ik me daar aan. Naast mogelijke nadelige gevolgen zoals irritatie en miscommunicatie, is het ook nog eens zonde van onze mooie taal om meer en meer Engelse termen te gaan gebruiken.

Ik wil me zeker aanpassen en zoek daarom gepaste Nederlandse woorden. Daar kan ik wel wat hulp bij gebruiken. ‘Blended Care’ gaat nog wel lukken, daarvoor gebruik ik ‘Gecombineerde zorg’. Maar wat is een passend woord voor ‘Gadget’ en hoe dek ik de lading van ‘Healthcare’ in een Nederlands woord? Help!

Over de auteur:

Linda Mostert

Linda is implementatiebegeleider en trainer bij Ordina. Bij Ordina Healthcare zet zij haar kennis en ervaring op het gebied van (groeps)interventie, actieve werkvormen en organisatieverandering in om collega’s te inspireren en zorginstellingen optimaal te helpen. Bijvoorbeeld bij de implementatie van e-health platform Quli. Linda maakt deel uit van het Ordina Consulting health care team. Samen met haar collega's schrijft zij over actuele thema’s op het gebied van health care.