ORDINA BLOGT

De 3e ICT revolutie?

  • Art Acherman
  • 1 september 2015

De ICT wereld is radicaal aan het veranderen. Je hoort het woord revolutie intussen al vallen. Anderen, zoals professor Michael E. Porter van de Harvard Business School, spreken liever van een ICT transformatie. Is het een omwenteling of meer een geleidelijk, evolutionair proces? De meningen zijn verdeeld. Waar men het wél over eens is: de komende jaren gaat er veel heel veranderen.

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw ontstond de eerste ICT transformatie met de introductie van de computer en geautomatiseerde processen. Het ontstaan van Internet in de jaren 80-90 had de tweede ICT transformatie tot gevolg. Integratie van bedrijfs- en wereldwijde ketenprocessen werd daarmee mogelijk. In de derde transformatie is IT een integraal onderdeel van de producten zelf aan het worden. Bestonden producten ooit uit mechanische en elektrische onderdelen, producten zijn nu complexe systemen die hardware, sensoren, data opslag, software en connectiviteit combineren. De term ‘Internet of Things’ (IoT) is in dat opzicht in opkomst. Een wat verwarrende term aangezien het Internet (of netwerk) zelf niets nieuws is. Het wordt alleen gebruikt voor informatieoverdracht. Waar het om gaat zijn al de slimme en gekoppelde producten, die onderling informatie uitwisselen en elkaar kunnen controleren en sturen. Het IoT biedt enorm veel kansen, uitdagingen maar ook risico’s. Denk bij het laatste aan bijvoorbeeld security en privacy.

Je eigen thuissituatie is een mooi voorbeeld. Veel apparaten zijn momenteel al gekoppeld aan Internet, hebben een vorm van connectiviteit en kunnen via een app bestuurd worden. Ik noem verlichting, verwarming, de slimme energiemeter, je auto, bankpas, voordeur en de koelkast[1]. Het gadget gehalte lijkt nog hoog, maar dit is nog maar het begin. Straks is alles aan elkaar gekoppeld. Je leven wordt eenvoudiger met vele geautomatiseerde beslissingen, uitbesteed aan slimme en gekoppelde producten. Een zorg minder, tenzij ingrijpen noodzakelijk is.
De mogelijkheden lijken enorm, de valkuilen zijn dat niet minder. Thuis, maar in nog grotere mate in uw organisatie.
Hoe voorbereid te zijn? Hoe alles te implementeren, te koppelen, te managen, te beheren? En even belangrijk: hoe optimaal van deze nieuwe slimme en gekoppelde producten en van de enorme hoeveelheid nieuwe informatie gebruik te gaan maken? Veel vragen die relevant gaan worden. De veranderingen door het groeiend gebruik van dit soort producten gaat de komende tijd alles bepalend worden. Eén ding staat vast: voorbereiden op de komende kansen en uitdagingen is onontbeerlijk.

Een ander verschil tussen revolutie en transformatie is dat er bij de laatste een keuze is. Kiezen voor meedoen of bewust een ander pad inslaan. Bij een revolutie ontbreekt zo’n keus. Ontwijken, schuilen of ontkennen is zinloos. Je tegen de revolutie verzetten leidde je in vroegere tijden richting de guillotine. Het nu negeren van de nieuwe ICT transformatie brengt je bedrijfsvoering en concurrentiepositie onherroepelijk naar het hakblok. Zou het dan toch een revolutie zijn?[1] Zoals de Philips Hue verlichting, Toon en Nest thermostaat, Tesla app, contactloos betalen, Skybell en de slimme koelkast van o.a. LG.

Over de auteur:

Art Acherman

Art Acherman is Principal Industrie bij Ordina Projectmanagement. De practice Industrie helpt u verder bij programma- en projectmanagement vraagstukken binnen de industrie sector. Art heeft ruime internationale ervaring als projectmanager in logistieke- en transitieprojecten. Als Principal leidt hij een team programma- en projectmanagers werkzaam binnen de industrie branche.