ORDINA BLOGT

Behaviour Driven Development

Behaviour Driven Development

  • 18 april 2016

De wereld van de software ontwikkeling verandert. Snel!
Dat is inmiddels geen nieuws meer. De belangrijkste ontwikkelingen zijn echter niet (meer) te vinden in de techniek zelf, maar in de manier van (samen)werken. Inmiddels is iedereen in meer of mindere mate bekend met Agile en heeft dit grotendeels het 'oude' Waterval-werken vervangen. We zijn nu op een punt gekomen om de balans op te maken: heeft Agile de wereld van de Software ontwikkeling daadwerkelijk zoveel verbeterd als wij vooraf dachten? Heeft Agile nog altijd de toekomst?

Het antwoord hierop is moeilijk te geven, maar één ding kan wel gezegd worden: Agile is geen Silver Bullet gebleken die alle problemen opgelost heeft... Het heeft veel zaken een veelvoud effectiever, efficiënter en ook leuker gemaakt - maar het heeft tegelijkertijd een grote nieuwe uitdaging gebracht: het belang van teamwork, samenwerking en communicatie is enkel nóg groter geworden! En juist dat is het punt waarop vele ICT projecten nog altijd de mist in gaan...

Hoe kan hier mee om gegaan worden? Hoe zorgen we dat zowel business als IT effectief met elkaar communiceren zodat we niet alleen iets moois ontwerpen en bouwen, maar ook opleveren wat de eindgebruiker daadwerkelijk nodig heeft? Het antwoord: Stel het gedrag van de gebruiker centraal! Dát is waar Behaviour Driven Development (BDD) voor staat. BDD kan de helpen om IT weer in dienst te stellen van de eindgebruiker zodat deze diens werkzaamheden gemakkelijker en/of efficiënter kan gaan doen: ICT, maar dan voor mensen!

Bovenstaande is de sales pitch zoals deze is opgesteld voor de sales collega's. Het klinkt mooi, maar is Behaviour Driven Development dan wél die Silver Bullet waarover gesproken wordt? Daar kan ik simpel over zijn: Nee! Maar het mooie van BDD is dat het dit ook niet pretendeert te zijn. Dan North, de grondlegger van het BDD gedachtengoed, is er zelf vrij nuchter over. BDD is niks nieuws en het is ook zeker niet een miraculeus proces dat ieder IT project spontaan verandert in een efficiënte Agile software producerende machine. Maar het is wel een manier van denken die het mogelijk maakt om de focus te leggen op wat er werkelijk toe doet. Namelijk hetgeen dat de eindgebruiker écht wil. De kracht van BDD zit in een bewust onderscheid tussen Gedrag enerzijds en Implementatie anderzijds. En op welke manier dit gedaan wordt is in feite aan het team zelf! Maar er zijn wel een aantal belangrijke hulpmiddelen om te zorgen dat iedereen dezelfde taal spreekt. Denk hierbij aan 3 Amigo sessies, Specification by Example, (Acceptance) Test Driven Development, Given-When-Then (Gegeven-Als-Dan), etcetera.

De komende tijd zal ik hier meer over vertellen in mijn blog. Maar voel je in de tussentijd vrij om contact op te nemen met eventuele vragen!

Het is ook goed te weten dat we vanuit Ordina inmiddels diverse trainingen en workshops bieden op het gebied van Behaviour Driven Development en dat ook coaching op dit vlak tot de mogelijkheden behoort (bijvoorbeeld team coaching op het gebied van 3 Amigo sessies). Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met de Ordina contactpersoon of met mij.