ORDINA BLOGT

De digitalisering van de overheid gaat over mensen

  • Jeannette Kalfsterman
  • 16 februari 2016

Whitepaper_Overheid_defVan het betaalbaar houden van de zorg tot goed onderwijs voor onze kinderen én van veiligheid in de buurt tot een aanpak voor het vluchtelingenprobleem. De maatschappij wordt met thema’s geconfronteerd die niet kunnen blijven liggen. Het moet nu en goed worden aangepakt. Door de overheid, burgers én organisaties - samen.

Daarbij wordt een actieve participerende rol van de burger verwacht. Maar als we de participatiesamenleving een kans willen geven, dan zullen we een inhaalslag moeten maken. Burgers zijn al volledig geacclimatiseerd in het digitale tijdperk, terwijl de publieke dienstverlening daar nog niet altijd goed op aansluit.

Van online service naar samenspel
Het is belangrijk dat we burgers in staat stellen om eenvoudig online zaken te regelen. Denk bijvoorbeeld aan het corrigeren van een btw-aangifte of het aanvragen van een vergunning. Als we deze publieke dienstverlening digitaliseren met oog voor elke generatie in de samenleving, dan brengen we de burger en overheid dichter bij elkaar. En daar gaat het om. Want, vanuit onderling vertrouwen kunnen we doorgroeien naar een digitaal samenspel tussen burgers, organisaties en overheid. Bijvoorbeeld via apps en portals waarin burgers elkaar kunnen helpen en de dialoog met de overheid kunnen aangaan.

Het gevoel is doorslaggevend
Moet je als overheid de ICT-omgeving nu volledig herinrichten? Nee, laten we als samenleving vooral óók blijven vertrouwen op de bestaande systemen. Die garanderen namelijk dat onze nutsvoorzieningen functioneren en bijvoorbeeld het betalingsverkeer veilig en betrouwbaar is. We moeten er alleen nieuwe, moderne en flexibele systemen aan koppelen, zodat die applicaties en portals binnen de ICT-omgeving van de overheid kunnen worden ontsloten. Digitale dienstverlening moet als persoonlijk worden ervaren. Als dit niet het geval is, eindigen onze ambities in teleurstelling.

Tijd voor herbezinning werkwijze
De ICT-sector kan de overheid hierin helpen. Maar de manier waarop we dat doen vraagt om herbezinning. ICT-projecten evolueren tot veranderingstrajecten. In onze visie spelen flexibiliteit en aanpassingsvermogen hierin een grote rol. Daarom maken we gebruik van werkmethoden als Agile, Scrum en DevOps. Zo kunnen we in korte sprints relatief snel het roer omgooien. Relatief, want je kunt de overheid vanzelfsprekend niet met een startup vergelijken. Dat moeten we ook niet willen. De betrouwbaarheid van de overheid en het faciliteren van de publieke taak dienen altijd voorop te staan.

Digitaliseren in twee kloksnelheden
Onze samenleving kent verschillende generaties en niet iedereen kan even goed meekomen in de digitale wereld. Daarom vraagt de aanpak van de ICT-inrichting om twee kloksnelheden. Wij vinden dat je moet digitaliseren waar het kan, maar ook menselijk contact moet behouden waar dat nodig is. Het gaat er namelijk niet om wat allemaal mogelijk is, het gaat erom hoe we als samenleving kunnen groeien door slim gebruik te maken van technologische mogelijkheden.

Benieuwd naar onze volledige visie? Download hier de whitepaper.