ORDINA BLOGT

Nieuw paspoort aanvragen

  • Jesse Evers
  • 25 januari 2016

Een nieuw paspoort aanvragen, of een herhaalrecept indienen bij je apotheker voor die pijnlijke rug, en dit vervolgens door een drone bij je thuis afgeleverd krijgen. Klinkt als een onrealistisch beeld uit een of andere futuristische fantasie film? Think again! In Dubai is het vanaf volgend jaar werkelijkheid.  En om het verhaal nog wat “on-realistischer” te maken wordt het pakketje bij je achter gelaten nadat je identiteit is geverifieerd via je vingerafdruk, of door het maken van een irisscan.

Dat klinkt eigenlijk wel heel erg gaaf en vooral ook lekker makkelijk. Het roept bij mij de vraag op: Wat zijn de ontwikkelingen in Nederland? Wanneer krijg ik mijn paspoort afgeleverd door een drone?


Afgelopen zomer nog heb ik een nieuw paspoort aangevraagd. Ik mocht eerst langs een gemeentekantoor om de aanvraag in te dienen, een week later mocht ik weer verschijnen om het op te halen. “Graag wel vrijdagochtend tussen 10 en 12, want anders zijn we gesloten”. Typisch voorbeeld van de Wet van de remmende voorsprong? Zoals ze ook in Dubai erkennen is het niet de technologie die ons beperkt maar wet- en regelgeving.

Gelukkig bewegen ook wij steeds meer in de richting van een digitale samenleving. Misschien nog niet zo snel als in Dubai, maar ook in Nederland kunnen steeds meer zaken geregeld worden met een tablet op je schoot, onderuit gezakt op de bank. Of om een iets actiever zelfbeeld te schetsen; met je smartphone in de hand terwijl je van de ene afspraak naar de andere afspraak snelt. Pick what suits you bests.

In het licht van deze ontwikkeling wordt het valideren en controleren van iemands digitale identiteit steeds en steeds belangrijker. Vraag je online een nieuw paspoort aan,  dan moet, in dit voorbeeld,  de overheid er zeker van zijn dat jij het echt bent die het aanvraagt, en jij ook echt bent wie je zegt dat je bent. De overheid moet dus aan de hand van je digitale identiteit jou als fysiek bestaand (rechts-) persoon kunnen herkennen.

En dit geldt niet alleen voor de overheid, maak ook andere instellingen en bedrijven moeten je herkennen voordat ze online zaken met je kunnen doen. Kortom, in de komende jaren kunnen we ons dagelijks leven een stuk makkelijker maken door steeds meer zaken online te regelen. Daar speelt de digitale identiteit, en het beschermen ervan een zeer belangrijke rol.

Echter, als we kijken naar hoe “digitale identiteit” momenteel is geregeld, dan schrik je toch. Wie nu iets wil regelen met de overheid, identificeert zich met DigiD.  Ik ga er voor het gemak van uit dat de problemen met DigiD voor iedereen bekend zijn. En wie zich online wil identificeren bij bedrijven gebruikt een wirwar van gebruikersnamen en wachtwoorden.

Het inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord is zowel vanuit gebruikersgemak, privacy, en veiligheid verouderd en kan ons niet meer ondersteunen in de zaken die we straks online regelen. Er is dus een nieuwe vorm van digitale identificatie nodig.

Als we kijken naar de huidige markt, dan zien we dat meerdere partijen deze handschoen hebben opgepakt. De twee belangrijkste initiatieven in Nederland zijn BankID en Idensys. BankID lijkt zich meer te richten op het publieke domein, waar Idensys zich in eerste instantie richt op het contact met de overheid. Al is dat wellicht iets te simpel gesteld, en is het heel goed mogelijk dat ze alle twee beide gaan doen.

BankID zal werken via het populaire iDEAL. Consumenten gebruiken de inlogmiddelen van hun eigen bank om zich te identificeren bij een online winkel. Dat betekent geen gedoe meer met aparte logins voor verschillende webshops en is een goede stap richting 1-click shopping. Daarnaast zal het bedrijven helpen bij “know your customer”; eenvoudig leeftijd verifiëren bij de online verkoop van alcohol, of de kredietwaardigheid controleren wanneer een consument kiest voor het betalen achteraf. Het is tevens ook een goede ontwikkeling gezien de  komst van PSD2 XSA, maar hier een volgende keer meer over.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat Idensys vanaf 2017 DigiD zou gaan vervangen in het contact met de overheid. Het is dan ook jammer om te zien dat de overheid, ondanks alle beperkingen, DigiD de komende jaren toch als een belangrijke voorziening blijft zien.

Vanaf 2016 worden de eerste pilots uitgevoerd met Idensys. Consumenten kunnen dan inloggen bij een aantal organisaties met inlogmiddelen van andere bedrijven. Deze bedrijven zijn door Idensys eerst getoetst en erkend als leverancier van inlogmiddelen. Op termijn zou inloggen via een id-kaart of rijbewijs wellicht ook onderdeel kunnen worden van Idensys. Eind 2016 worden de pilots beoordeeld, waarna besloten zal worden of Idensys langzaam zal worden uitgerold voor gebruik.

Het roept de vraag op hoe het kan dat Nederland, internationaal geroemd om zijn innovatie, zo voorbij wordt gesneld in de toepassing van nieuwe technieken (digital idenity en biometrics) in het dagelijkse leven door andere landen zoals de Verenigde Arabische Emiraten.

Ondanks de voordelen die Idensys en BankID ongetwijfeld gaan bieden voelen ze al bijna als een gemiste kans. Of om het positiever te stellen, ze zijn de eerste bullit op een roadmap rondom Digital Identity.  Het zou goed zijn als we deze roadmap kunnen versnellen zodat we ons dagelijks leven écht een stuk makkelijker kunnen maken en steeds meer zaken online kunnen regelen.

In 2017 loopt mijn rijbewijs af. Ik hoop dan niet weer langs het gemeentekantoor te hoeven.