ORDINA BLOGT

Ordina Open Innovatiedagen: waar verdient u over tien jaar uw geld mee?

  • Jeroen Hellenberg
  • 6 juli 2016

De snelheid waarmee nieuwe technologische mogelijkheden zich aandienen, is groot en voor bedrijven lastig bij te houden. Waar verdienen we over tien jaar ons geld mee is tegenwoordig een urgente vraag die in menig boardroom wordt gesteld. De levenscyclus van organisaties en businessmodellen wordt alsmaar korter en de urgentie om te vernieuwen is groter dan ooit. Een mobiele app heeft de potentie om het verdienmodel van een complete sector te kantelen. Omdat traditionele businessmodellen onder druk staan, wordt het vermogen om te kunnen vernieuwen steeds belangrijker.

Door de digitalisering komen vraag en aanbod via verschillende kanalen sneller bij elkaar en dat tegen lagere transactiekosten. De relatie tussen klanten en leveranciers is vluchtiger geworden. Bedrijven die de strijd om de gunst van de klant willen winnen, beseffen dat de transformatie tot een digitale onderneming noodzakelijk is. ICT is vaak een aanjager voor vernieuwing en wordt steeds meer een onderdeel van het primaire proces. Willen organisaties in deze snel bewegende markt hun voorsprong vergroten, dan is het zaak om serieus werk te maken van klantintimiteit, het aanpassen van het businessmodel en samenwerking in het ecosysteem.

Veel bedrijven worstelen echter met deze vraag hoe ze hun businessmodel kunnen aanpassen. Eén op de drie bedrijven heeft last van het zogeheten Kodak-syndroom, waarbij er een fixatie is op het bestaande businessmodel. Deze bedrijven richten zich op de korte termijn. Alles draait om het volgende kwartaal, om kostenverlaging en efficiency. Daarnaast is er een groep die probeert het bestaande model aan te scherpen en te verbeteren. Slechts een klein aantal bedrijven is echt bezig met het vernieuwen van het businessmodel.

Los van de vraag of bedrijven in staat zijn om hun businessmodel aan te passen en te vernieuwen, speelt ook mee of vernieuwing de kans krijgt binnen organisaties. Zijn medewerkers bereid om met vernieuwing om te gaan, en krijgen ze van het management de ruimte voor innovatieve activiteiten? Volgens Henk Volberda, hoogleraar strategisch management en ondernemingsbeleid aan de Erasmus Universiteit, is vernieuwing vooral een leiderschapskwestie. “Het begint en eindigt met leiderschap. Als leiders niet het voorbeeld geven bij zaken als verplatting of het geven van ruimte aan ideeën, raken mensen nog meer gefrustreerd.”

Prof Henk Volberda from Verbeeld foto en film on Vimeo.