ORDINA BLOGT

Banken, het wordt nooit meer zoals het vroeger was

 • Paul Koetsier
 • 8 juni 2016

Er klinkt weemoed door in zo’n stelling. Maar dat maakt hem niet minder waar.

Zeker in de Finance wereld gaan de ontwikkelingen snel. Heel snel. En ook voor de grootbanken geldt; meedoen of marginaliseren en uitsterven.

En die ontwikkelingen gebeuren op vrijwel alle vlakken:

 • Het aanspreken van de markt; zeker met de nieuwe klanten gebeurt dit meer en meer via Social Media. Een platform waarin we met z’n allen nog aan het leren zijn wat wel en niet werkt.
 • De banken moeten steeds kostenefficiënter werken en ook sneller reageren op de ontwikkelingen in de  buitenwereld. Om aan de behoefte van efficiency en slagvaardigheid te kunnen voldoen, moet o.a. het IT-landschap, maar ook het (product)ontwikkelproces verregaand “agile” (globaal vertaald: flexibel) worden.
 • Een grote post voor de banken is personeel. Door steeds meer producten te standaardiseren kan men dit met minder mensen, en sneller geautomatiseerd afhandelen.
 • Internationale en nationale wet- en regelgeving maakt dat de speelruimte steeds krapper wordt en men steeds meer onder controle staat. En dat is dan nog de officiële regelgeving, laat staan het oordeel van de publieke opinie.
 • Technologie levert nieuwe mogelijkheden (steeds meer functies in de bank-app), maar gelijktijdig verschijnen er ook technologie bedrijven die ook maar even bankje gaan spelen en zo spoeling voor de meest courante bankproducten een stuk dunner maakt.
 • Het klantencontact verschuift met grote stappen van face-to-face op een kantoor naar de vele vormen die via internet technologie mogelijk is (mail, social media, skype, etc.)

En terwijl men de winkel aan het verbouwen is, moet de zaak wel open blijven!

… En dat is maar goed ook!

De wereld verandert, zowel qua tijd, plaats en gedrag:

 • We willen antwoord op onze vragen, en wel nu! De offerte die we opvragen moet direct ter beschikking zijn en ook meteen bindend zijn vanuit de aanbieder! Want als consument wil ik maximale keuzevrijheid op het moment dat ik het wens, met de condities die ik wens.
 • We leven nu in een wereld waar grenzen vervagen, waar branches vervagen. De aanbieder van onze (bank)producten kan overal vandaan komen. Nederlandse bedrijven, buitenlandse bedrijven, alleen-internet bedrijven, crowdfunding, etc. Alles kan.
 • Een overeenkomst via een mailwisseling of een financiële applicatie vanuit huis wordt als even bindend ervaren als een dubbel gesigneerd contract via de notaris. Onze communicatie verandert.

Dus als bank moet je een ander spel spelen…

Hoewel er natuurlijk ook nog erfenissen uit het verleden een rol spelen, zijn de banken wel bezig met een transformatie die veel andere bedrijven niet zouden overleven. Indrukwekkend!

Over de auteur:

Paul Koetsier

Paul Koetsier is projectmanager bij Ordina Finance Projectmanagement. Hij heeft ruime ervaring met projecten bij banken en (fysieke) beveiliging / identity en acces management. Zijn uitgangpunt is dat alleen een aanpak (“project” of “scrum”) die alle veranderingsaspecten omvat, tot succes kan leiden. Veranderingen in de ICT vormen een essentieel onderdeel van de realisatie van bedrijfsbrede business doelstellingen. Op die wijze heeft hij samen met zijn teams de afgelopen jaren bij ING diverse trajecten tot een succesvol einde gebracht. Ordina Finance Projectmanagement is een team projectmanagers die allen meerdere jaren ervaring hebben bij het uitvoeren van projecten bij banken en verzekeraars in Nederland. Zij zijn hierdoor in staat om de wensen van de business beter te begrijpen en te vertalen naar de implementatie in IT-systemen.