ORDINA BLOGT

Ontwerp de toekomst

 • 31 oktober 2016

In maart plaatste ik het artikel ‘Werken aan de versie van morgen’ op mijn Linkedin-pagina. Kern van de boodschap moest een activerende werking hebben. Werken in kleine iteratieve stappen, continue verbeteringen, etcetera. Dit klinkt in onze IT-wereld al snel als Agile en Scrum. Bij mij heeft dit echter een andere herkomst, namelijk Design Thinking. Een methodiek die al enkele jaren bestaat, maar haar intrede in Nederland nog niet helemaal heeft gemaakt. Enkele partijen of afdelingen werken er met succes mee, maar in onze wereld en die van de business, is het nog braincandy.

Design wekt verschillende associaties op bij mensen. De één denk aan functioneel en technisch ontwerp zoals wij kennen in het opstellen en uitwerken van requirements. De ander kent design als een synoniem voor artistiek ontwerp. Daarnaast is er een kleine groep mensen die denkt aan bureaus als Clockwork, Concept7 en IDEO. Dit soort partijen werken aan én met DESIGN.

Design Thinking is een methodiek die helpt de behoefte van mensen te begrijpen en hier op creatieve manieren op in te spelen met als gevolg een oplossing die gedragen wordt voor wie het bedoeld is. Design Thinking wordt vaak gezien als proces om tot innovatie te komen. Innovatie gaat over nieuwe oplossingen, nieuwe ideeën en de realisatie daarvan. Uiteraard zijn er meerdere methodieken om die te bewerkstellingen. Design Thinking wijkt af van het gros door de mens die de oplossing moet gebruiken centraal te stellen, en niet de business of technologie. Het maakt niet uit of dit diensten, producten of processen zijn. In verschillende onderdelen van ons werkveld hoor je termen voorbijkomen als user experience, service design, customer experience, digital first, omni channeling, etcetera. Stuk voor stuk onderwerpen opgestaan vanuit een klant- of mens-centraal gestelde gedachte. Dit is goed, want niet de business of technologie beslist wat wij willen, maar wijzelf als mens. Wij zijn de toekomst!

Ik hoor jullie al denken: “mooi verhaal Rik, maar hoe gaat dat Design Thinking dan in zijn werk?”

De 7 stappen van Design Thinking
Design Thinking is gebaseerd op zeven stappen om een mensgerichte oplossing te ontwerpen, namelijk: inquiry, empathize, define, ideate, prototype, test & choose, apply & refine.

De stappen inquiry en apply & reflect heb ik toegevoegd naast de vijf standaard principes, omdat ik hierboven een iteratief proces beschrijf in plaats van een enkele workshop of project. Hier zit een deel van het probleem. Inquiry is vaak al gedaan, maar niet op de goede manier. Daardoor zijn de succesindicatoren verkeerd opgesteld en gaat het project vaak niets oplossen. Apply & refine wordt vaak aan development overgedragen, bijvoorbeeld aan een Scrum-team.

Onderstaande opsomming is niet volledig, maar biedt wel inzicht in de manier van denken en werken.

Inquiry

 • Welke issues ga je oplossen of welke kans ga je creëren, oftewel welk stukje van de puzzel pak je op.
 • Voor wie ga je dat doen
 • Wat zijn de succesindicatoren
 • Zorg dat je het eens bent over de basisbegrippen. Dit voorkomt een hoop mist tijdens het proces.
 • Wie zijn allemaal betrokken of moeten betrokken worden


Empathize

 • Wat zijn de pijnpunten van alle betrokkenen

 • Praat en betrek de eindgebruikers: zij leveren de belangrijkste input. Design Thinking heeft een rijk arsenaal aan hulpmiddelen om achter de werkelijke ervaring en behoeftes van klanten/gebruikers te komen.

 • Praat met belangrijke beïnvloeders.

Define

 • Identificeer de behoefte, motivatie en besluitvormingsprocessen van je eindgebruikers
 • Onderzoek de geschiedenis en context van de issues
 • Op welke manier hebben anderen geprobeerd dit op te lossen


Ideate

 • Genereer zoveel mogelijk ideeën om hierin te voorzien
 • Documenteer alles (geeltjes. video, audio…)
 • Oordeel niet tijdens dit proces.

Prototype

 • Prototype/Ontwerp (co-creatie en delen)
 • Combineer, verfijn of verbreed ideeën
 • Maak meerdere concepten, dit hoeft geen werkende software te zijn, maar mogen ook schetsen zijn van een proces of product.
 • Oordeel (nog steeds) niet, blijf centraal.

Test & choose

 • Toets concepten, vooral bij eindgebruikers
 • Presenteer een selectie
 • Evalueer opnieuw doelstellingen
 • Vermijd groepsdenken
 • De meest praktische oplossing is niet altijd de beste
 • Maak een keuze uit de meest belovende ideeën.

Apply & refine

 • Maak taak en rolverdeling
 • Plan taken
 • Bepaal budget, tijd en benodigde hulpmiddelen
 • Beleg taken
 • Aan de slag! Leer (feedback)
 • Zorg voor feedback van klanten
 • Bepaal of de oplossing de gestelde doelen bereikt
 • Bekijk wat beter kan
 • Bepaal mate van succes, verzamel data
 • Probeer te begrijpen wat mensen motiveert en zorg voor prikkels om ontwerp aan te passen en gedrag te beïnvloeden.

BELANGRIJK: houd het proces in de hand, creëer geen obstakels en afhankelijkheden.

Tot slot
Design Thinking is helemaal niet fuzzy en ook niet alleen maar creatief nadenken. De methode kan en moet heel pragmatisch aangepakt worden. Sla geen stappen over en zoals gezegd, oordeel niet. Wordt niet verliefd op jouw eigen gekozen concept.

Design Thinking is als een soort Sprint Zero. Sterker nog clubs als Google en Clockwork kennen Design Sprints. Plat gezegd wordt hiermee Design Thinking steeds meer geïntegreerd in bestaande iteratieve aanpakken als Agile/ Scrum en Lean Startup. Alleen moeten we er voor zorgen dat we de mens centraal blijven stellen.

Zoals Ordina zegt: ICT voor mensen.

Tipje van de sluier
In mijn volgende blog wil ik dieper ingaan op het onderwerp Apply & Refine. Hierin zal ik ingaan op de effecten van het combineren van Design Thinking en Effectuation.