ORDINA BLOGT

De implicaties van Blockchain

  • Art Acherman
  • 2 oktober 2016

Blockchain is een dataopslag concept met verstrekkende gevolgen voor de (zakelijke) markt. De implicaties en kansen gaan veel verder dan de toepassing die we allemaal kennen: de virtuele munteenheid BitCoin. Als je bedenkt dat de wereldwijde bankentop op dit moment met verschillende Blockchain toepassingen experimenteert, dan begrijp je dat er een belangrijke ontwikkeling gaande is.

Maar wat is het nu eigenlijk? Blockchain is een concept van dataopslag als in een grootboek met:
    • volledige transparantie, zodat de gehele geschiedenis zichtbaar is;
    • mogelijkheden van distributie over vele machines, zodat er vele onafhankelijke bronnen zijn;
    • controlemogelijkheden op consistentie, zodat de gebruikers vertrouwen hebben dat de data correct is;
    • de mogelijkheid om met beperkte connectiviteit (offline) te werken, met ondersteuning van het aanmaken en repliceren van data zonder robuuste netwerk eisen;
    • bescherming tegen kwaadaardige spelers, voorbereid op wijdverspreid gebruik waarbij niet alle gebruikers te vertrouwen zijn.

In het kort: Blockchain is een gedistribueerde vorm van de waarheid.

BitCoin als voorbeeld, biedt een gedistribueerde database van valuta eigendom dat gebruikt wordt om virtuele valuta tussen partijen uit te wisselen zonder dat wederzijds vertrouwen noodzakelijk is. Hoewel de BitCoin technologie werkt zoals verwacht, was het de wereld van virtuele valuta handelaren die voor negatieve publiciteit zorgde.

Zoals met elke nieuwe technologie zijn het vaak de early adopters die nieuwe technologie een schimmig imago kunnen geven. Denk aan de 18+ content bij Internet, drugstransport met drones, wapens maken met een 3D-printer. Dit moet ons niet weerhouden om over de mogelijkheden en kansen na te denken. Zoals bij Blockchain op dit moment. Uiteraard zonder de mogelijke risico's te veronachtzamen.

Elke organisatie zal omwille van de Blockchain technologie rekening moeten houden met onder andere deze 3 zaken:
1. de mogelijke impact op de waardeketen;
2. communicatie in en tussen organisatie en
3. gedistribueerde cloud opslag.

1. De impact op de waardeketen

Met het ontstaan van Blockchain technologie is het eigenaarschap altijd volledig duidelijk. Je kan je dus afvragen wat organisaties als banken, verzekeraars en bijvoorbeeld notarissen nog voor een toegevoegde waarde als intermediair hebben. Waarom hebben we nog instanties nodig die de waardeketen bewaken als dit als vanzelf gebeurt in een Blockchain? Organisaties die derhalve hun bestaansrecht ontlenen aan het betrouwbaar maken en houden van registers moeten zich gaan afvragen wat de gevolgen zijn voor hun businessmodel.

2. Communicatie tussen organisaties

Er gaat een enorme hoeveelheid tijd zitten in het controleren, monitoren en afdwingen van afspraken. Deze hele keten van communicatie en registratie kan in een Blockchain worden vastgelegd. De hele Blockchain is namelijk een set van automatische transacties. Dit legt zelfs een bijl aan de wortel van de accountancy. Als middels een Blockchain alles betrouwbaar, correct, tijdig en eenduidig is vastgelegd, wat moet een accountant dan nog?

3. Gedistribueerde cloud opslag

Misschien wel het meest interessante aspect van Blockchain is de mogelijkheid van data opslag op een gedistribueerde manier. Dit is vooral een oplossing binnen de Internet of Things (IoT) ontwikkeling. De IoT apparaten en apparaatjes hebben gegevensopslag nodig, waar men dit niet in de devices zelf wil vastleggen. Oplossing: Blockchain! Huidige cloud dataopslag is nog gecentraliseerd. De gebruikers willen ten slotte de leverancier van deze opslag kunnen vertrouwen. Met behulp van Blockchain kan dit gedecentraliseerd worden. Bijkomend voordeel is dat er geen vendor lock-in ontstaat met een cloud leverancier waar al uw IoT devices aan gekoppeld zijn.

Zo liggen er oneindig veel Blockchain kansen in het verschiet. Denk bijvoorbeeld aan:
• Biometrie in de Blockchain maakt dat op een luchthaven boarding gebaseerd op gezichtsherkenning een peulenschil wordt;
• Een mogelijke oplossing voor het digitale patiënten dossier door dit vast te leggen in een Blockchain;
• Middels cryptografie blinding (afzender anonimiseren) zou Blockchain gebruikt kunnen worden voor het stemmen tijdens verkiezingen.

Bestaat De waarheid dan misschien straks toch.

Over de auteur:

Art Acherman

Art Acherman is Principal Industrie bij Ordina Projectmanagement. De practice Industrie helpt u verder bij programma- en projectmanagement vraagstukken binnen de industrie sector. Art heeft ruime internationale ervaring als projectmanager in logistieke- en transitieprojecten. Als Principal leidt hij een team programma- en projectmanagers werkzaam binnen de industrie branche.