ORDINA BLOGT

De tweemaandelijkse sprint

Ordina DevOps Labs. Hoe wij Agile aanpakken en of dit echt Agile genoemd kan worden. De tweemaandelijkse sprint.

  • Jeffrey van Oostrom
  • 4 oktober 2016

Sprints van twee maanden!? Bespottelijk! De pure Agilist zal met haar hooivork en fakkel voor de deur staan, roepen dat dit alles behalve Agile is en het Agile gedachtengoed koste wat het kost tegen deze (agile)godslastering verzetten. Toch ga ik nog een aantal Agile aspecten ‘vies’ belichten: 3 Product Owners, Weekly Stand-up, Sprint Planning zonder Story Points en een distributed squad.

De professionals van de unit Ops Solutions van Ordina zijn in januari dit jaar gestart met een speciaal team (door ons een squad genoemd) om gezamenlijk een continuous delivery pipeline te bouwen. Met zo’n pipeline kunnen we elk stukje code van een applicatie automatisch compileren, testen en uitrollen. De squad bestaat uit verschillende professionals :van onervaren tot zeer ervaren, van jong tot oud en zij zijn in hun eigen tijd aan het werken aan de volgende drie doelen:

  1. Kennis en expertise opdoen van continuous delivery en bijbehorende tooling (open source)
  2. Kennismaken met de Agile/DevOps methodiek en technieken
  3. Opleveren van een werkende pipeline die gebruikt kan worden voor klantpresentaties en trainingsdoeleinden.

The squad
De aanpak is duidelijk, we willen gebruik maken van Agile SCRUM, iets wat immers steeds relevanter wordt binnen organisaties waarbij de business voornamelijk om IT draait. Wat heb je daar eigenlijk voor nodig? Een Scrum Team, bestaande uit een Scrum Master, een Product Owner en een ontwikkelteam bestaande uit gedreven Ops Engineers. Dan moet er uiteraard nagedacht worden over de Agile SCRUM events (Sprint planning, Daily Stand-up, Sprint, Review, Retrospective) en artifacts (Product Backlog, Sprint Backlog, Increment). Simpel en eenvoudig, zoals de slechts 16 pagina’s tellende handleiding voorschrijft.

Agile of agile-in-name-only?
Wat nou als je te maken hebt met een team dat niet bij elkaar zit, dat slechts in de avonduurtjes (lees: eigen tijd) kan werken en verder continue bij de klant is ingezet? De aanpak van Agile zou zo Agile moeten zijn als de aanpak zelf verlangt. Of in Prince2 termen: Tailoring. De DevOps Squad heeft geen één maar drie Product Owners, geen sprints van 2 weken maar van 2 maanden, geen Daily Stand-up maar een Weekly Skype-Up en slechts beperkte mogelijkheden om samen te werken aan de functionaliteit die voor ogen is.

To SCRUM or not to SCRUM
Okay, wellicht doen we niet echt aan SCRUM. Maar we doen wel echt aan Agile. En we gebruiken daarvoor de events en artifacts uit SCRUM. Bij elke Sprint Planning lopen we de geprioriteerde Product Backlog door, die de Product Owners hebben voorbereid. In deze Sprint Planning zijn we meteen bezig met Backlog Refinement: de squad vraagt de Product Owners de hemd van het lijf, waardoor iedereen weet wat er met een Story bedoeld wordt. Schatten doen we op gevoel, kunnen we dit item meenemen gezien hetgeen we al hebben opgenomen in op de Sprint Backlog? Elke week hebben we een Skype-Up, aangezien we niet fysiek bij elkaar komen. Een muur met geeltjes hebben we helaas ook niet, dus gebruiken we Trello in combinatie met Slack. Aan het eind van de sprint een Sprint Review met demo in de unitmeeting en een Sprint Retrospective om de nieuwe sprint nóg beter uit te voeren dan de vorige.

DevOps Build Night
Elk SCRUM team kent haar uitdagingen, zo ook onze squad. Er zijn problemen met commitment door de vrijblijvendheid van de squad, gezien het in de vrije uurtjes is. Doordat men niet bij elkaar zit, wordt de kennis met moeite gedeeld en gaan sommige (doorgaans de jongere generatie) sneller dan anderen (doorgaans de oudere generatie). Er is behoefte aan fysieke samenwerking! Dat gaan we regelen. We hebben nu elke twee weken op donderdagavond onze zogenoemde DevOps Build Night. Hierin kunnen we de SCRUM events doorlopen, maar de focus ligt toch echt op het bouwen. Want zeg nou eerlijk, dat is toch ook het leukst?!

Gewoon lekker samenwerken
Ook al gaan we tegen een aantal regels van SCRUM in, de essentie is dat we op een zelfsturende en zelforganiserende manier lekker kunnen samenwerken aan een heel gaaf en interessant onderwerp. Dat er vertrouwen is tussen de squad members en dat we onszelf maar ook elkaar steeds een beetje slimmer willen maken. Elke week leren we nieuwe dingen, of het nou met Agile (samen)werken te maken heeft of inhoudelijk. En wees eerlijk: Is het echt Agile als je aan een beperkte set regels opgeschreven in 16 pagina’s moet houden?

Geïnteresseerd? In een volgende blog gaan we dieper in op de technische aspecten van de continuous delivery pipeline. Wil je echter nu meer weten, neem dan contact met mij op!

 

Over de auteur:

Jeffrey van Oostrom

Jeffrey van Oostrom is projectleider bij de practice Industry van Ordina Projectmanagement. Binnen de Ordina DevOps Labs fungeert hij als Scrum Master en helpt hij het team en de organisatie met Agile te werken. Hij is in staat mensen te verbinden en het beste uit het team te halen.