ORDINA BLOGT

Agile Informatie-Elastiekjes

Mijn ‘informatie’ elastiekjes in de vreemdelingenketen

  • Arthur de Snaijer
  • 23 april 2017

Op verschillende momenten in de vreemdelingenketen zijn elastiekjes uitgedeeld. Waarom deel ik ze uit? 

De eerste keer@IND, 13 mei 2014

Als metafoor bij de presentaties over systeemfunctionaliteit richting de gebruikersgroep, gebruikte ik een fysiek elastiekje als voorbeeld. Fysieke dossiers bij de IND dienden digitaal voor zaakverwerking toegankelijker gemaakt te worden. Het elastiekje visualiseerde welke informatie bundelingsmogelijkheden er digitaal waren om gegevens te combineren. Gebruikers gaven mij toen de bijnaam mister “Elastiek”. Een ICT innovatie dat gedurende mijn IND periode opkwam was het semantische Internet met LinkedData. Een eigenschap van LinkedData is elastische kneedbaarheid. Data linken biedt de keten volop potentie. Vanwege LinkedData en de bijnaam die was blijven plakken, deelde ik elastiekjes uit. Dus heb ik ludiek tijdens mijn afscheid op de ICT afdeling aan alle medewerkers taart met een elastiekje uitgedeeld. Mijn carrière voortzettend bij KPN wist ik niet dat ik een paar jaar later terug zou keren in de keten.

De tweede keer@COA, 16 maart 2016

Omdat dezelfde gegevens op meer plekken in de keten gebruikt worden is mijn elastiekje metafoor herhaald. Bij het COA worden juridische IND gegevens hergebruikt (dubbel opslag), die prima door middel van LinkedData ontsloten kunnen worden. Opnieuw was het LinkedData elastiekje relevant om uit te delen. Maar wanneer? Afgelopen lente heeft de COA unit midden zuid via een experiment een diensten dashboard ontwikkeld op locatie. In deze periode is de ontwikkeling van MyBIS onder Agile besturing uitgevoerd dicht bij de gebruiker op locatie. De wens van de casemanagers was om de unit ervaringen m.b.t. de afdeling diensten landelijk uit te breiden. Tijdens het bespreken van het prototype is aan de deelnemers van de workshop een elastiekje uitgedeeld.

Een derde keer@DT&V, 20 april 2017

Deze zomer gaat de kleine keten verhuizen naar de Rijnstraat. Op 20 april een rondleiding gehad. Hier kan men goed Agile informatie uitwisselen. Als informatiekundige droom ik graag vooruit naar nieuwe informatieseringsmogelijkheden. @Rijnstraat en daarbuiten is mobiele LinkedData uitwisseling nu de gewenste norm. Weer zijn elastiekjes symbool, nu drie verbonden ketenpartijen.

Drie Keten ElastiekjesElastic

Op 24 april neem ik, en nu is het een afscheidsritueel, wederom afscheid van de vreemdelingenketen met een LinkedData elastiekje.