ORDINA BLOGT

De nieuwe duizendpoot gevraagd!

  • Raymond Sterrenburg
  • 8 december 2017

In mijn vorige blog 'De toekomst van de business analist' beschreef ik het einde van de functierol als business analist; ook wel de duizendpoot of ‘schaap met vijf poten’ genoemd. Deze beweging, die wordt veroorzaakt door het Agile werken, kunnen we ook eenvoudig invullen voor functierollen als projectleider, PMO of functioneel beheerder. Met het wegvallen van deze ‘alleskunners’ ontstaat er een behoefte naar een nieuwe duizendpoot: de DevOps-engineer.

Waterval in DevOps werken
In de transitie naar het Agile werken wordt vaak gekozen voor het werken op basis van Scrum. In een volgende stap wordt aan het Scrum developmentteam het beheer (Operations) toegevoegd. Hiermee ontstaat een cross functioneel en multidisciplinair team dat zowel verantwoordelijk is voor ontwerp, bouw en test als voor de continuïteit van de opgeleverde software. Hoewel er nu sprake is van een DevOps-team zie je in de praktijk vaak dat ieder teamlid zich nog steeds bezig houdt met zijn eigen specialisme. Zo doet de analist het ontwerp, de programmeur bouwt software, de tester draait de testen en de beheerder doet het operationeel werk. Stiekem zie je dat binnen de sprint ‘waterval- achtig’ wordt gewerkt. Het bij elkaar plaatsen van de verschillende disciplines brengt voordelen, maar in dit geval is het suboptimaal.

Ontwikkelen van T-shaped teams
Om een optimale manier van werken te verkrijgen is het niet alleen nodig dat teamleden goed samen kunnen werken, maar ook dat teamleden elkaars werk kunnen overnemen. Zo ben je niet afhankelijk van een ander wanneer degene afwezig is door ziekte, vakantie of het team verlaat. Hierbij staat leren van elkaar centraal. Om de kwaliteit en de snelheid van leveren te kunnen blijven waarborgen, is het daarom nodig dat teamleden, tot op een bepaalde hoogte, verstand hebben van elkaars vak. In de breedte kun je daarmee meehelpen in andere disciplines. Daarnaast heb je in de diepte je eigen specialiteit. Hier komt de zogenaamde T-shape vandaan. Vaak wordt mij gevraagd tot welk niveau je de andere discipline zou moeten kunnen beheersen. Hoewel dit voor elk team anders is, heb ik als uitgangspunt het ‘verpleegsterniveau’ gedefinieerd. In geval van nood kun je een ‘pleister’ plakken op de wond of het bloeden stelpen. Een operatie is niet nodig. Sommige teams vereisen echter wel dat je op meerdere disciplines expert bent. Dit wordt vaak het M-profiel genoemd. Aan elk team de uitdaging om hun eigen T of M te definiëren!

‘Shift-to-Left’
Een tweede reden om je in elkaars werk te verdiepen, is de zogenaamde ‘Shift-to-Left’. Hiermee wordt verwezen naar de verschuiving van de mate van creativiteit in het werk. Hoe verder je opschuift naar links, des te meer creativiteit in het werk wordt gevraagd. Ontwikkelingen als ‘Continuous Deployment’ en ‘Automated Testing’ versnellen deze ‘Shift-to-left’.

Product Owner   Analist  Programmeur Tester   Operations engineer

Zo zal de Ops-er meer gaan testen, de tester gaan programmeren, enzovoorts.

De nieuwe duizendpoot
In de praktijk zie ik dat vaak de, van oudsher, programmeur het meest wordt belast. Deze werkt zowel aan de technische transitie als aan zijn nieuwe vaardigheden. Zo houdt hij zich bezig met het automatiseren van de testen en de ‘deploy-straat’. Daarnaast denkt hij mee in het analysewerk voor de oplossing.  Idealiter kan hij (of zij ) ook fullstack programmeren, zodat er geen splitsing in front- en backend ontstaat.  Ik zie dat bedrijven zich vooral op deze nieuwe DevOps-engineer richten en bij voorkeur daar het hele team mee vullen. De nieuwe duizendpoot is geboren!