ORDINA BLOGT

High performance teams - de strategische win-win-win-(win)

  • Jelle Tromp
  • 31 juli 2017

Gezamenlijk meer bereiken dan wat redelijkerwijs van losse individuen te verwachten is. Een cultuur van bevlogenheid en eigenaarschap, gericht op resultaat. Samenwerkingsvormen gericht op wendbaarheid, creativiteit, complementaire expertises. Het zijn allemaal kenmerken van zogenoemde high performance teams.

Ook bij Ordina ervaren we de kracht van deze manier van samenwerken: binnen teams en samen met onze klanten. Daarom hebben we hebben we in de verscherping van onze go-to-market de propositie High performance teams tot één van onze speerpunten gemaakt.

Daar komt veel energie bij vrij. Klanten reageren enthousiast en medewerkers willen hier graag onderdeel van uitmaken en initiatieven organiseren. Dat versnelt de beweging én bevestigt de hypothese dat we hiermee de juiste weg zijn ingeslagen.

Wat is de win voor de klant? Een team dat sterk gericht is op high performance ontwikkelt zich snel, doelgericht en met focus op businesswaarde voor de organisatie. Het organiseren van de benodigde ‘infrastructuur’ voor High performance teams zorgt nog voor een extra versnelling (denk aan coaches met allerlei expertises, tooling die self-service ingericht is, etc.). Daarnaast straalt zo’n team ook positief af op de rest van de organisatie, het bruist.

Wat is de win voor de medewerker? Onderdeel zijn van een groep collega’s die goed bij elkaar past qua persoonlijkheid en complementaire skill-sets heeft, elkaar helpen, uitdagen en snel successen boeken. Persoonlijke én groepsontwikkeling als gezamenlijk doel.

Wat is de win voor Ordina? Blije klanten en medewerkers is uiteraard waarom we dit doen. Daarnaast stelt het Ordina in staat om meer verantwoordelijkheid te nemen bij de klant en deze verder te ondersteunen en ontzorgen.

Er zijn natuurlijk ook uitdagingen. In veel gevallen is de marktvraag groter dan het aanbod. Klanten willen het liefst morgen al een kant-en-klaar team. Die wens, in combinatie met het zorgvuldig samenstellen van het team, waarbij professionals ook vaak nog hun huidige opdracht netjes moeten afronden, is een flinke logistieke puzzel. Een High performance team is ook niet iets dat je zo startklaar kunt leveren. Het team is altijd in ontwikkeling. Zelfs een team dat bij klant A al erg succesvol is geweest, heeft bij klant B een opstartperiode nodig. Een nieuwe product owner, andere businessdoelstellingen, specifieke development tools, er moet altijd een balans gevonden worden in de nieuwe situatie. Hoewel High performance teams sneller optimaal functioneren dan conventionele teams, vergt dat wat doorlooptijd.

Daarnaast zien we vaak dat klanten - en wij zelf ook als ik eerlijk ben - nog moeten wennen aan het aansturen van de teams. Een cultuur van vertrouwen en zelforganisatie is noodzakelijk. Het meten van resultaat is daarbij zowel kunst als wetenschap. De strakke kaders van mantels bieden ook niet altijd voldoende ruimte om ‘het beste van Ordina’ beschikbaar te stellen aan de teams. Efficiënt kennis opbouwen en onderhouden is noodzakelijk, maar een uitdaging voor iedere organisatie die ik heb leren kennen. 

Tenslotte dan mijn persoonlijke win. Ik had hierboven al aangegeven dat de propositie veel energie creëert, maar ook een flinke puzzel is. Dit adresseren we door de propositie kortcyclisch door te ontwikkelen. Met ons eigen High performance team (al zeg ik het zelf) ‘scrummen’ we de propositie integraal (inhoud ontwikkelen, training, sales, formeren teams, marketing, werving, etc.) in tweewekelijkse sprints. En dat geeft mij weer heel veel energie en voldoening.

Verder in gesprek? ik ben te bereiken op jelle.tromp@ordina.nl.