ORDINA BLOGT

De toekomst van de business analist

  • Raymond Sterrenburg
  • 9 november 2017

Dat niemand in de toekomst kan kijken weten we allang. Hoewel er nog voldoende mensen zijn die graag geloven dat Nostradamus allang wist wat er in de 21e eeuw ging gebeuren, kijk ik liever naar het heden en verleden om een aanname te maken over de toekomst. Zo ook over de toekomst van de business analist.

“Wat wil jij later worden?”
Deze vraag heeft iedereen toen hij kind was wel een keer mogen beantwoorden. Toen jij als 12-jarige de beroepentest deed of de vraag kreeg wat je later wilde worden, heb je vast niet vol enthousiasme: “Business analist!” geroepen. Waarschijnlijk ben je het vak ingerold, omdat je ergens goed in was, je interesses op meer dan één gebied lagen of gewoon omdat je graag mee wilde denken aan oplossingen voor de organisatie. De business analist in je werd geboren.

Veelvoud aan business analistenrollen
Zelf ben ik jarenlang in diverse projecten werkzaam geweest. Projecten op het snijvlak tussen business en IT. De ene keer onder de noemer processpecialist, dan weer als consultant, business analist of projectleider. En hoewel inhoudelijk de werkzaamheden verschilden, was er altijd een gezamenlijke noemer, die het vervullen van deze rollen mogelijk maakten. Deze gezamenlijke noemer kennen we als: vaardigheden. Ik ben dan ook van mening dat wanneer je de toekomst wilt voorspellen je eerst jezelf goed moet kennen. Tijd voor een GAP-analyse.

AS-IS: Wat kenmerkt de business analist?
De business analist wordt vaak de duizendpoot of het schaap met vijf poten genoemd en heeft zowel hard als soft skills breed ontwikkeld. Ze zijn analytisch, procesmatig, communiceren goed, netwerken of doen aan stakeholdermanagement. Ze houden overzicht, kunnen hoofd- van bijzaken scheiden, houden het belang van de klant centraal en zijn in staat om zowel de visie als de realisatie op de werkvloer uit te werken. Nuttige eigenschappen in het projectmatig werken.

TO-BE: Het nieuwe werken
Steeds meer bedrijven omarmen het Agile werken. De meeste Agilisten herkennen ongetwijfeld deze kort cyclische SCRUM-plaat, waarin de nieuwe werkwijze en rollen worden getoond:

Als we de plaat goed bestuderen zien we dat in het nieuwe werken helemaal geen plek is gereserveerd voor de business analist! Ook niet zo gek, want het team is in zijn geheel zelfsturend en verantwoordelijk voor zowel ontwerp, analyse, test en bouw. In het DevOps werken wordt daar ook nog eens operations aan toegevoegd. De inhoudelijke werkzaamheden van de business analist zijn daarmee belegd bij de diverse rollen. Wat gaat de business analist van nu dan wel doen in het nieuwe werken?

The GAP: de Agile rollen nader bekeken
In Scrum kennen we eigenlijk maar drie rollen: product owner, verantwoordelijk voor het maximaliseren van de waarde van het product; scrummaster, verantwoordelijk voor de optimalisatie van het scrumproces; teamlid, verantwoordelijk voor de daadwerkelijke oplevering en beheer van de gevraagde functionaliteiten. Als we kijken naar de verantwoordelijkheden en de vaardigheden in deze rollen zien we al snel overlap met de business analist.

Afhankelijk van je inhoudelijke interesses kun je als business analist dus nagenoeg overal terecht. Als voormalig business analist heb ik met succes alle drie rollen wel een keer ingevuld. De vraag is wederom: wat wil je later worden? En wat ga je vanaf vandaag leren om klaar te zijn voor de toekomst?

Toekomst van de business analist
Blijft de business analist bestaan? Ja en nee… De rolnaam business analist zal op den duur verdwijnen in de transitie naar het Agile werken. De mensen zelf zijn echter waardevol dankzij de vaardigheden die zij bezitten. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst is het echter van belang nu de keuze te maken welke kant je op gaat in het Agile werken en in jezelf te investeren. Mocht je echt niet weten bij welke vaardigheid je het beste kan beginnen.. kijk dan eens naar onderstaande tabel met de top 10 vaardigheden in de toekomst van de World Economic Forum.