ORDINA BLOGT

Drie cruciale inzichten die ik opdeed als onervaren Pega-bootcampcoach

  • Rene van Gasteren
  • 20 september 2017

'Slik, kan ik dat wel?', dacht ik toen mij gevraagd werd om een Pega-bootcamp voor Ordina te coachen. Mijn eerste kennismaking met Pega (een programmeer- en modelleertaal) was immers nog geen vier maanden geleden. Wat had ik de deelnemers nou te vertellen? Nou, eigenlijk best veel. Een bootcamp coachen vraagt (juist!) niet alleen om een vracht aan inhoudelijke ervaring. Dit zijn mijn belangrijkste inzichten die ik heb gekregen in mijn maand als Pega-coach.

1. Een coach hoeft maar enkele stappen voor te liggen op een deelnemer om van meerwaarde te zijn
Als coach hoef je niet alwetend te zijn. Het is genoeg om net wat meer te weten dan je deelnemers. Als datgene precies is wat je over wilt brengen, zit je goed. Geloof me, aan het begin twijfelde ik hevig of mijn inhoudelijke kennis toereikend genoeg was om de deelnemers iets te leren. De groep was een bont gezelschap, bestaande uit Ordina-collega's van verschillende units, leeftijden en interesses. Ieder met een nog intimiderende hoeveelheid kennis en vaardigheden dan de ander. Maar ik, ik weet meer van Pega. Het was mijn taak om ze te begeleiden naar het Pega-examen.

Het is belangrijk om vooral te richten op de dingen die jij wel weet. Ik weet bijvoorbeeld precies wat deelnemers kunnen verwachten bij de cursus en het examen. Ik kan de concepten en werkwijzen van Pega in gewoon Nederlands uitleggen. En met mijn basiskennis Pega kan ik negen van de tien vragen beantwoorden. En zo niet, dan kan ik het altijd navragen bij mijn meer ervaren collega's. Dus, als je de cursus vormt naar jouw meerwaarde, red je jezelf uitstekend als coach.

2. Met weinig inhoudelijke ervaring is het makkelijker iets in kleine stappen uit te leggen
Een minimale hoeveelheid inhoudelijke ervaring is niet erg. Sterker nog, het is vaak zelfs handiger. Dit lijkt paradoxaal, maar het is eigenlijk heel logisch. Als beginner bevind je je dichter bij het denkniveau van de deelnemer. Hierdoor snap je beter wat de ander nog niet weet en welke stappen er nodig zijn om tot die kennis te komen. Het zijn immers de stappen die je pas geleden zelf hebt doorlopen.

De stof uitleggen in kleine behapbare stappen is essentieel voor het coachen van een technisch inhoudelijke bootcamp. De glazige, vertwijfelde blikken die ik af en toe bespeurde, dwongen mij mijn uitleg aan te passen. Dit was voor mij vrij gemakkelijk, omdat de kennis door de minimale praktijkervaring nog heel expliciet in mijn hoofd zat. Wees dus niet bang als je weinig inhoudelijke kennis hebt, want zoals Cruijff al zei: "Ieder nadeel heb zijn voordeel."

3. Een bootcamp coachen is vooral mensenwerk
De sociale vaardigheden van een coach zijn minstens zo belangrijk als inhoudelijke kennis. Je creëert een plek waar mensen zich veilig voelen, graag zijn en gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan. Dit is nog altijd de basis om je werk goed te kunnen doen. Vergeet daarom niet de bootcamp ook af te stemmen op de benodigdheden van de deelnemers.

Iedere persoon is anders en heeft eigen behoeftes. Zo ook in mijn groep. De een werkt het liefst zelfstandig en doet alleen incidenteel mee aan klassikale besprekingen. De ander heb ik juist frequent individuele uitleg gegeven. Ook haalt iedereen zijn energie ergens anders vandaan. De een heeft af en toe een geintje tussendoor nodig, de ander heb ik soms een lastig opdrachtje gegeven. De Pega-bootcamp viel midden in de vakantie en deelnemers stroomden op verschillende tijdstippen in. Hierdoor doorliep iedereen zijn eigen traject. Bedenk en vraag dus regelmatig wat mensen nodig hebben en je coaching zal veel soepeler verlopen.

Gebruik mijn inzichten als handvatten voor als je zelf een keer een groep mensen gaat coachen. Ik neem ze in ieder geval mee naar een volgende coachklus.