Ordina

De cliënt meer regie? Kies samen de juiste zorgsystemen

Het is lastig om de juiste beslissingen te nemen als je wordt overspoeld met wettelijke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. “Maar heb je als zorginstelling écht de ambitie om cliënten meer regie te geven, dan is het tijd om de zorgsystemen onder de loep te nemen. Zoals Stichting Dichterbij heeft gedaan”, zegt Dirk-Jan van der Pol – Thought Leader Healthcare bij Ordina.

Stichting Dichterbij ondersteunt kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. De organisatie voelt het omslagpunt en wil daarom haar ICT-omgeving aansluiten bij de nieuwe zorgwereld.  Een wereld waarin de cliënt meer regie heeft, waarin de zorgprofessional meer coach dan bepaler is én de onderlinge relatie tussen beiden dus anders is. Van der Pol verduidelijkt: “Vroeger waren zorgprofessionals bijvoorbeeld alleen bezig met het vastleggen van informatie om hun vak uit te oefenen. Tegenwoordig moet informatie toegankelijk en inzichtelijk worden gemaakt. De cliënt en zijn sociale omgeving willen daarnaast zelf meer bijdragen aan het zorgproces. Dit vraagt om een andere functionaliteit van zorgsystemen.”

Geef mensen een stem
Steeds meer zorginstellingen ontdekken dat er wrijving is tussen de mogelijkheden van hun zorgsystemen en klantwensen. Daarmee staan ze voor een keuze: passen we het systeem aan of gaan we op zoek naar een nieuw systeem. De sleutel tot de perfecte oplossing vind je in de input van stakeholders, volgens Van der Pol. Daarom geeft Ordina een stem aan alle groepen die met het (nieuwe) zorgsysteem te maken hebben of krijgen. Of het nou gaat om cliënten, families, artsen, fysiotherapeuten of administratieve medewerkers. Zo komen ze tot een eisenlijst waaraan het zorgsysteem moet voldoen. Vandaag, morgen en de komende jaren.Selecteer passende zorgsystemen
Op deze wijze heeft Ordina inmiddels een aantal systemen geselecteerd die aansluiten op de visie van de stichting. Denk aan een kwaliteitmeetsysteem (ROM), waardoor cliënten zelf input kunnen geven over de kwaliteit van de genoten zorg. Of een EVS-oplossing die de uitgifte van medicijnen centraal opslaat en aangeeft hoe medicijnen met elkaar interfereren - inzichtelijk gemaakt voor cliënten. “Daarnaast hebben we ook een mini-EPD geselecteerd die ervoor zorgt dat de stichting vragen van cliënten beter kan beantwoorden in de eerstelijnszorg”, vult Van der Pol aan. Vooruitstrevende systemen dus.


Implementeer het samen
Maar met de selectie ben je er nog niet. De implementatiefase is minstens zo belangrijk. Bij Ordina zien ze hierin een harde en zachte kant. De harde is dat alles technisch werkt. De zachte draait om draagvlakcreatie. “Dit begint eigenlijk al bij de selectiefase door iedereen een stem te geven”, stelt Van der Pol. Vervolgens is het zaak om mensen op de juiste momenten de juiste hoeveelheid aandacht te geven. “Daarom werken we bij grotere organisaties zoals Stichting Dichterbij per afdeling. Als alle afdelingen vertrouwd zijn met het nieuwe systeem, verankeren we het in de organisatie. Vervolgens schalen we op.”


Laat de cliënt winnen
Wat deze vooruitgang Stichting Dichterbij heeft opgeleverd? Ze voldoet de komende jaren aan wet- en regelgeving, heeft de cliëntveiligheid verhoogd én cliënten meer regie gegeven. Kortom: ze heeft haar ambitie om de ICT-omgeving te laten aansluiten op de nieuwe zorgwereld kracht bij gezet. En daarmee is de cliënt de grote winnaar in dit verhaal.

Advies nodig voor het selecteren en implementeren van uw zorgsysteem? Neem dan contact op met Dirk- Jan van der Pol