Marc Peeters Business Unit Manager +31(0)653468039

Vakopleidingen

Masterclass architectuur

Als architect bent u een kei in uw vak, maar u mist op doorslaggevende momenten de aansluiting met het management. Belangrijke beslissingen hoort u achteraf. Uw pogingen om alsnog inzicht te bieden in de impact op proces en IT hebben onvoldoende resultaat en stuiten soms op weerstand. Met de masterclass architectuur krijgt u aansluiting en heeft u het proces van visie naar inrichting beter in uw greep.

Concept

In de masterclass leert u als architect vooral hoe u tot een effectieve aanpak en daarna tot een effectief resultaat komt. Kernvraagstukken daarbij zijn: hoe richt u dit proces in en hoe houdt u de regie? Hoe stemt u in zo’n proces strategie en beleid op elkaar af? En hoe brengt u vervolgens de inrichting van processen, bedrijfsvoering en informatievoorziening als gemeenschappelijk vraagstuk op tafel?

Oplossing

Na de masterclass kunt u:

  • zelfstandig een gerichte aanpak ontwerpen en regisseren om bedrijfsproblemen duurzaam op te lossen;
  • een gemeenschappelijk ordenings- en referentiekader opstellen;
  • met verschillende stakeholders tot een gemeenschappelijke en gedeelde visie op de bedrijfsinrichting komen;
  • zich gericht verder ontwikkelen als enterprise- of business-architect.

Aanpak & Resultaat

Aanpak: In een intakefase met de opdrachtgever stellen we een programma op maat op. De kennismodules waaruit we de opleiding samenstellen, zijn modulair opgezet. De modules kunnen op verschillende niveaus van diepgang ingepast worden. Minimaal 50% van de tijd besteedt u aan oefeningen die zijn ontleend aan praktijkcasussen. De ontwikkeling van groepsdynamische vaardigheden van de individuele deelnemers kan onderdeel uitmaken van het programma.

 

Resultaat: U bent als architect in staat om in effectieve samenwerking met het management bedrijfsvraagstukken op te lossen die impact hebben op processen, bedrijfsvoering en IT.

Vakopleidingen Contact Neem contact op met Marc Peeters