Arnoud van der Reest Program director and Internet Visionary +31(0)655783386

Heeft u al een Proeftuin?

Vergroot het resultaat uit innovatie

De markt vraagt om aanpassingsvermogen en innovatie. Helaas komen innovatieve projecten vaak niet goed van de grond. Ze ondervinden weerstand, lopen vertraging op en krijgen niet de kans om zich te bewijzen in de organisatie of als nieuwe dienst in de markt. Ook gebrek aan focus, het mijden van risico’s en het ontbreken van de juiste competenties of technologieën kunnen een oorzaak zijn. Ordina heeft met de Proeftuin een oplossing in huis die uw innovatievermogen vergroot.

Concept

De Proeftuin is een kweekvijver net buiten uw reguliere organisatie, waar innovatieve concepten kunnen uitgroeien tot krachtige producten of diensten, zodat ze de weerstand van binnen en buiten de organisatie kunnen weerstaan. Op deze wijze vergroot u de slagingskans en verkort u de time-to-market.

Oplossing en resultaat

De Proeftuin is een nieuwe manier om innovatie een kans te geven. Door zorgvuldig een toegewijd team samen te brengen in een stimulerende locatie, waar verandering centraal staat en passende controle wordt uitgeoefend, vergroot u de kans op succes. Projecten die zich hebben bewezen, worden geïntegreerd en nemen we versneld op in de organisatie. Dit leidt tot een effectievere besteding van innovatiebudgetten.

Aanpak

Binnen de Proeftuin creëren we een omgeving die innovatie stimuleert en afremmende factoren juist minimaliseert. De juiste expertises en middelen brengen we samen. Daarnaast wordt er een controle uitgeoefend die innovatie bevordert. Hierdoor realiseert u met een gecontroleerd budget binnen beperkte tijd een proof of concept. Als de proof of concept succesvol is, integreren we deze in de organisatie.

Heeft u al een Proeftuin? Contact Neem contact op met Arnoud van der Reest