Arnoud van der Reest Program director and Internet Visionary +31(0)655783386

Scenarioplanning

Is uw strategie shockproof?

Het succes van uw organisatie is in belangrijke mate afhankelijk van externe factoren waarop u geen directe invloed kunt uitoefenen. Toch moet u strategische keuzes maken om te bepalen waarop in de toekomst de focus komt te liggen. Met scenarioplanning krijgt u grip op de belangrijkste onzekerheden.

Concept

Bij scenarioplanning brengen we onzekerheden die cruciaal zijn voor de bedrijfsvoering, maar zich buiten de invloedssfeer van uw organisatie bevinden met elkaar in verband. Aan de hand van deze onzekerheden omschrijven we toekomstscenario’s die uw organisatie houvast geven bij het bepalen van uw bedrijfsstrategie.

Oplossing

In een scenarioplanningstraject worden twee basisonzekerheden geplot op een assenstelsel, waardoor vier scenario’s ontstaan. Het opstellen van de scenario’s gebeurt aan de hand van een toekomstverkenning  door trendwatcher Tony Bosma, kennissessies en meerdere co-creatie workshops.

Resultaat

Scenarioplanning vertelt u niet hoe de toekomst eruit ziet. Scenarioplanning helpt u echter wel om grip op de toekomst te krijgen en huidige ontwikkelingen te spiegelen aan mogelijke toekomstscenario’s. Zo kunt u beter beslissen wat nu de beste strategie is voor uw organisatie.

Scenarioplanning Contact Neem contact op met Arnoud van der Reest