Roland Hamacher Management Consultant +31(0)611301484

Life Cycle Assessment 2.0

Dynamische impactbepaling producten en diensten

Het maken van Life Cycle Assessment-berekeningen is vaak een kostbare aangelegenheid en geeft veel problemen. Ieder eindproduct wordt separaat doorgerekend. Ook er is geen enkele mogelijkheid om uw producten of de producten van uw toeleveranciers te onderscheiden. Er wordt namelijk gebruikgemaakt van branchegemiddelden en gedateerde data. Bovendien zijn leveranciers terughoudend in het verstrekken van gedetailleerde informatie. Tijdens dit proces kunt u uitsluitend de CO2-voetafdruk bepalen en is er geen interactie met ketenpartners.

Bekijk video

Concept

Met LCA 2.0 kunt u real time de levenscyclusanalyse van vele producten berekenen. Leveranciers worden uitgenodigd een blackbox te gebruiken en wijziging van gegevens bij leveranciers wordt automatisch doorgerekend. U kunt vervolgens gebruikmaken van die gegevens die invloed hebben op uw productfootprint(s). Impactbepaling van uw producten of diensten, voor niet alleen CO2-voetafdruk, maar ook energie, water, toxiciteit, landgebruik en sociale impact. Onze oplossing kent vele rapportages en is ISO- en GHG-compliant.

Aanpak

De LCA 2.0-aanpak verdient zich terug, omdat we niet alleen uw productieproces maar ook de keten van uw leveranciers doorgelichten. Doordat we inzoomen op het proces ziet u onmiddellijk welke onderdelen bijvoorbeeld een kritische grondstof of energie verbruiken. Waar u het niet verwacht, kunt u besparen, processen verbeteren of leidt dit tot productinnovatie. Met onze LCA 2.5-aanpak kunt u relatief eenvoudig het duurzame beleid van uw organisatie inzichtelijk maken en niveau 5 behalen op de CO2-prestatieladder.

Resultaat

Als in een social network worden uw leveranciers en hun leveranciers geautomatiseerd uitgenodigd om gedetailleerde productgegevens in een blackbox te plaatsen en u kunt gebruikmaken van die gegevens die invloed hebben op uw product footprint(s). Mocht een leverancier niet deelnemen, dan kan geput worden uit de database met branchegemiddelden. Deze samenwerking met uw leveranciers kan leiden tot zowel procesverbetering als productinnovatie.

Life Cycle Assessment 2.0 Contact Neem contact op met Roland Hamacher

Green IT

Groener door nieuwe ICT