Marc Peeters Business Unit Manager +31(0)653468039

Executive development-programma

ICT-besluitvorming

ICT is naast de medewerker de meest kritieke productiefactor binnen de kennisintensieve publieke dienst. De bijdrage van ICT is niet onomstreden, omdat zij niet alleen aanjager van vernieuwing is, maar tegelijk ook een rem kan zijn door de schijnbare inherente complexiteit. Wil de overheid de komende jaren omvangrijke bezuinigingen doorvoeren en tegelijk vernieuwen, dan stelt dit hoge eisen aan de kwaliteit van de ICT-besluitvorming van bestuurders en directies van overheidsdiensten. Waar gaat het over, wat zijn de consequenties en hoe zorgt u er voor dat de publieke taak blijft gewaarborgd?

Download meer informatie

Concept

Ordina heeft het onderwerp ICT-besluitvorming (succes- en faalfactoren) onder de loep genomen en een programma samengesteld. De kracht van het programma zit in de continue wisseling tussen degelijke theorie, afgestemd op uw eigen leerbehoeften, en praktijkissues op zowel groeps- als individueel niveau.

Aanpak

Bestuurders en directies versterken met dit programma in korte tijd hun ICT-besluitvorming door een combinatie van masterclasses van onze thoughtleaders en topconsultants, intervisie, coaching en site visits. Door site visits profiteert u bovendien van best practices bij andere organisaties.

Resultaat

Deelname aan het programma vertaalt zich in een versterkte individuele rolinvulling en een betere samenwerking in het directieteam. U kunt inzichten en taalgebruik delen en het kennisniveau neemt toe. U begrijpt niet alleen de besluiten en de consequenties daarvan beter, maar de kwaliteit van de beslissingen neemt ook toe.

Executive development-programma Contact Neem contact op met Marc Peeters