Arjen Kootstra Manager Business Architecture VisionWorks +31 6 51655550

Executive development-programma

ICT-besluitvorming

ICT is naast de medewerker de meest kritieke productiefactor binnen de kennisintensieve publieke dienst. De bijdrage van ICT is niet onomstreden, omdat zij niet alleen aanjager van vernieuwing is, maar tegelijk ook een rem kan zijn door de schijnbare inherente complexiteit. Wil de overheid de komende jaren omvangrijke bezuinigingen doorvoeren en tegelijk vernieuwen, dan stelt dit hoge eisen aan de kwaliteit van de ICT-besluitvorming van bestuurders en directies van overheidsdiensten. Waar gaat het over, wat zijn de consequenties en hoe zorgt u er voor dat de publieke taak blijft gewaarborgd?

Download meer informatie

Concept

Ordina heeft het onderwerp ICT-besluitvorming (succes- en faalfactoren) onder de loep genomen en een programma samengesteld. De kracht van het programma zit in de continue wisseling tussen degelijke theorie, afgestemd op uw eigen leerbehoeften, en praktijkissues op zowel groeps- als individueel niveau.

Aanpak

Bestuurders en directies versterken met dit programma in korte tijd hun ICT-besluitvorming door een combinatie van masterclasses van onze thoughtleaders en topconsultants, intervisie, coaching en site visits. Door site visits profiteert u bovendien van best practices bij andere organisaties.

Resultaat

Deelname aan het programma vertaalt zich in een versterkte individuele rolinvulling en een betere samenwerking in het directieteam. U kunt inzichten en taalgebruik delen en het kennisniveau neemt toe. U begrijpt niet alleen de besluiten en de consequenties daarvan beter, maar de kwaliteit van de beslissingen neemt ook toe.

Executive development-programma Contact Neem contact op met Arjen Kootstra
Documenteer de BI-omgeving

Blog

Documenteer de BI-omgeving

Martin Misseyer
Martin Misseyer
Vreemde eend in de bijt

Blog

Vreemde eend in de bijt

Coby Hoogendoorn
Coby Hoogendoorn
Performancetesten van de 'Cloud'

Blog

Performancetesten van de 'Cloud'

Kaspar van Dam
Kaspar van Dam
Matrixorganisatie maakt herstructurering succesvoller

Blog

Matrixorganisatie maakt herstructurering succesvoller

Ruud Huijts
Ruud Huijts