Shared Service Centers

Strategisch samenwerken

Het opzetten van een Shared Service Center (SSC) voldoet lang niet altijd aan de verwachtingen. Vaak komt de focus al snel op de dagelijkse gang van zaken te liggen. Terwijl ook de noodzaak om tot veranderingen te komen en om daadwerkelijk synergie te realiseren de nodige aandacht vergt. Want juist die synergie leidt tot kostenverlaging, verbetering van kwaliteit en continuïteit van de aangeboden diensten.

Gedeelde diensten, gedeelde ambities

De vorming van een SSC kan alleen succesvol van de grond komen als alle betrokken partijen het als een gemeenschappelijke uitdaging en belang zien. Voor zowel het inrichten als de professionalisering van een Shared Service-organisatie maken we gebruik van een aantal factoren die het succes bepaalt van de opstart van een SSC.


Doelrealiserend vermogen

We ondersteunen het management van een shared services-organisatie in het ontwikkelen van relaties met hun opdrachtgevers en klanten om zo gezamenlijke doelen te realiseren. Daarbij maken we gebruik van onder meer:

  • een governancemodel,
  • een producten- en dienstencatalogus
  • en dienstverleningsmodel

In onze aanpak begeleiden we zorgvuldig de voorbereiding van de keuzes en de besluitvorming, het proces van besluitvorming en de implementatie van de inrichtingskeuzes.

Resultaten

Deze aanpak levert onder meer het volgende op:

  • Een effectieve samenwerkingrelatie van het SSC met de opdrachtgever met realistische wederzijdse verwachtingen
  • Daadwerkelijke besparingen en hoge klanttevredenheid ten aanzien van  het SSC
  • Duurzame inrichting van de organisatie
  • Draagvlak bij belanghebbenden voor gemaakte keuzes en inrichting.
Shared Service Centers