BI MaturityScan

Uw maatstaf voor
verbetering

Verloopt bij u de afstemming tussen informatievoorziening en informatieverbruik nog niet optimaal? Wilt u het rendement van uw business intelligence vergroten? De BI MaturityScan laat zien waar in uw organisatie tijd, geld en energie worden verspild en welke verbeteringen mogelijk zijn. Niet alle investeringen in business intelligence leiden tot betere prestaties. Met behulp van de BI MaturityScan kunt u met gerichte initiatieven in informatieproductie én informatiegebruik zorgen voor betere beslissingen, productievere gebruikers en lagere bedrijfskosten.
 

Download meer informatie

Concept

Tools en architectuur alleen laten uw business intelligence nog niet beter renderen. Inzicht in de informatieproductie is één, meerwaarde uit BI krijgt u pas echt als business intelligence daadwerkelijk bijdraagt tot het realiseren van de doelen van uw organisatie. Uw BI rendeert maximaal als u informatiegebruik en informatieproductie met elkaar in balans zijn.

Aanpak

Met de BI MaturityScan meten we in een heldere, gefaseerde aanpak of uw informatiegebruik (strategie, prestaties en informatie voor operationele en organisatiebesturing) en uw informatieproductie (applicaties en technologie) in balans zijn. We laten zien met welke verbeteringen u een stap vooruit kunt zetten en maken met u een roadmap naar succes.

Resultaat

De BI MaturityScan laat u zien hoe u gericht in uw informatieproductie en informatiegebruik kunt investeren. Wij leveren u een concreet verbeterplan, waarmee u de meerwaarde van uw business intelligence vergroot.

BI MaturityScan