Robbert Jellinek management consultant +31(0)613524030

Data Governance

Minder risico, meer waarde

De afhankelijkheid van data neemt snel toe. Gegevens zijn een onmisbare factor in goede besluitvorming. Goede informatiesystemen en inzicht in de informatievraag zijn daarom essentieel. Maar de toenemende afhankelijkheid van informatie maakt het ook noodzakelijk de beheersing van de datastromen te verbeteren. Ordina helpt u door met u uw Data Governance op orde te brengen.

Download meer informatie

Concept

Wij benaderen Data Governance vanuit het perspectief van business intelligence. Daarbij onderscheiden we vier deelgebieden: Data Governance Strategie, Data Eigenaarschap, Master Data Management en Data Kwaliteit. Als uitgangspunt nemen we de business intelligence structuur binnen een organisatie. Daar ligt immers de integratie en aggregatie van informatie uit verschillende bronnen en de sleutel tot effectieve analyses en rapportages.

Aanpak

In de eerste fase brengen we met een FIT/GAP-analyse de huidige en gewenste situatie in kaart. In de tweede fase ontwerpen we op basis van de deze analyse een roadmap om de relevante aspecten van Data Governance te verbeteren. We definiëren samen met u verbeterprojecten met elk een eigen business case. In de derde fase helpen we u het verbeterplan daadwerkelijk uit te voeren en de resultaten te meten.

Resultaat

Voor elke stap in het proces zijn de baten voor de business helder gekwantificeerd. Bij het einde van elke fase is inzichtelijk wat is bereikt. En bij elk onderdeel van het verbeterplan geven de ROI en de kostenreducties aan wat is bereikt. Hiermee realiseren we op een pragmatische manier een meetbare verbetering in de beheersing van uw datastromen.

Data Governance Contact Neem contact op met Robbert Jellinek