Frank Velthuis Business Intelligence Consultant +31(0)654686889

Self Service BI

Betere besluitvorming door Self-Service BI

De afgelopen decennia is veel geïnvesteerd in Business Intelligence (BI) als middel om besturing en besluitvorming te verbeteren. BI zou moeten helpen bij het nemen van besluiten door deze te baseren op relevante informatie (tijdig, adequaat en correct). In de praktijk is het resultaat van deze inspanning niet altijd even geslaagd. Om BI daadwerkelijk te benutten zouden we de primair belanghebbenden, namelijk de medewerkers van de organisatie, in staat moeten stellen zichzelf te ‘bedienen’ van antwoorden: Self-Service BI (SSBI) zorgt voor een goede ondertsteuning van de besluitvorming en dat aan de continue stroom van veranderingen vanuit de organisatie wordt voldaan.

Download meer informatie

Concept

We moeten kijken naar de menselijke kant van BI, namelijk de data omzetten in bruikbare informatie om succesvolle beslissingen te kunnen nemen. Het is dus juist de kunst om de toegevoegde waarde van BI in zijn totaliteit te beschouwen en niet zozeer te focussen op de  kostenkant van informatievoorziening

Aanpak

Ordina biedt een resultaatgerichte aanpak voor het implementeren van een SSBI-omgeving voor (een deel van) uw organisatie.
Hierbij richten we ons op 4 kerngebieden:
1.     juiste doelgroep
2.    processen en de governance
3.    SSBI-tool op de gewenste infrastructuur.
4.    het creëren van de juiste mind-set binnen de organisatie

Resultaat

Medewerkers in de organisatie zijn in staat om BI wijzigingen door te voeren met een korte time-to-market. Ze kunnen de data verrijken met andere interne en externe bronnen, de gegevens visualiseren en delen met derden binnen of buiten de organisatie. Door berere analyse verbetert de besluitvorming.

Self Service BI Contact Neem contact op met Frank Velthuis