Theo Meinsma Business Unit Manager +31(0)6 54386517

STiP

Sturen van de toekomst, meer invloed op prestaties

STiP van Ordina gaat een stap verder dan de traditionele Business Intelligence-oplossingen. Vaak leggen BI-systemen de nadruk op informatie over het verleden. Maar sturen op enkel informatie uit het verleden leidt niet tot goede beslissingen. STiP kijkt daarom niet alleen naar de uitkomsten van het verleden, maar maakt oorzaak en gevolg vanuit het proces ook inzichtelijk. Hierdoor ziet u niet alleen wat het effect is geweest, maar begrijpt u ook hoe die effecten tot stand zijn gekomen. Dankzij die kennis maakt STiP met behulp van simulatie betere besluiten mogelijk.

Concept

STiP bestaat uit de drie volgende onderdelen:

  • Het verantwoordingsdashboard maakt inzichtelijk wat de feitelijke situatie is.
  • Het procesdashboard geeft vervolgens de oorzaak-gevolgrelaties weer, om de oorzaken van afwijkingen in het verantwoordingsdashboard te begrijpen.
  • In het simulatiedashboard kunt u meerdere scenario’s doorrekenen om de effecten van maatregelen te bekijken voordat ze daadwerkelijk worden doorgevoerd.

Aanpak

Voor het implementeren van STiP tekenen we eerst het bedrijfsproces uit in een conceptueel model. Daarna stellen we in meerdere iteraties de stuurinstrumenten op: het  verantwoordingsdashboard, het simulatiemodel en het procesdashboard.

Na elke iteratie rekenen we verschillende scenario’s door. Aan de hand van de uitkomsten bepalen we wat het volgende onderdeel is dat we aan het simulatiemodel toevoegen.

Resultaat

Met STiP bent u in staat om veel beter onderbouwde besluiten te nemen. Met het simulatiemodel kunt u voorspellen wat het effect is van stuurmaatregelen door middel van what-if analyse.

STiP Contact Neem contact op met Theo Meinsma

Executive development-programma

Versterk uw ICT-besluitvorming

Snelle time-to-market met informatie-produkten die u belangrijk vindt Door implementeren van Self-Service BI

Bekijk onze oplossing Meer rendement uit uw Business Intelligence
Performancetesten van de 'Cloud'

Blog

Performancetesten van de 'Cloud'

Blog

Implementing Data Governance in a changing world.

Joanne Leseman
Joanne Leseman