Mike van Kleef Business Intelligence Consultant +31(0)610978559

Strategiegedreven performancemanagement

Vertaalt strategie naar concrete projecten

Is uw strategie concreet genoeg, zodat u maandelijks kunt meten of uw organisatie(onderdeel) op koers ligt? Is de strategie zó begrijpelijk dat iedere medewerker weet welke bijdrage van hem of haar wordt verwacht? En weet u zeker dat de juiste verbeterprogramma’s en projecten worden uitgevoerd om uw strategie te laten slagen? Met onze aanpak voor strategiegedreven performancemanagement verbetert u de besturing. En daarmee de performance van uw organisatie door de strategie bestuurbaar, meetbaar en communiceerbaar te maken.

Concept

Strategiegedreven performancemanagement vertaalt uw strategie naar concrete doelstellingen en prestatie-indicatoren. En het maakt de samenhang tussen verbeterprogramma’s, projecten en doelstellingen inzichtelijk Zo wordt in één klap duidelijk of u de juiste prioriteiten stelt. De structuur en vorm waarin we de strategie uitwerken, leent zich bij uitstek voor een heldere communicatie op verschillende organisatieniveaus.

Aanpak

In vier stappen komt u tot een concrete en uitvoerbare strategie, gekoppeld aan meetbare KPI’s en een actieplan.

  • een strategisch A4-tje met daarin missie, visie en de strategische ambitie
  • een strategiekaart
  • benoemen van de KPI’s
  • prioritering van de initiatieven

Resultaat

Met strategiegedreven performancemanagement behaalt u uw strategische ambities door:

  • duidelijkheid en consensus over ambitie en strategie binnen het managementteam
  • een begrijpelijk strategieverhaal dat u kunt communiceren aan de organisatie
  • een efficiëntere en effectievere inzet van verbeterprogramma’s en projecten
Strategiegedreven performancemanagement Contact Neem contact op met Mike van Kleef