Mike van Kleef Business Intelligence Consultant +31(0)610978559

Strategiegedreven performancemanagement

Vertaalt strategie naar concrete projecten

Is uw strategie concreet genoeg, zodat u maandelijks kunt meten of uw organisatie(onderdeel) op koers ligt? Is de strategie zó begrijpelijk dat iedere medewerker weet welke bijdrage van hem of haar wordt verwacht? En weet u zeker dat de juiste verbeterprogramma’s en projecten worden uitgevoerd om uw strategie te laten slagen? Met onze aanpak voor strategiegedreven performancemanagement verbetert u de besturing. En daarmee de performance van uw organisatie door de strategie bestuurbaar, meetbaar en communiceerbaar te maken.

Concept

Strategiegedreven performancemanagement vertaalt uw strategie naar concrete doelstellingen en prestatie-indicatoren. En het maakt de samenhang tussen verbeterprogramma’s, projecten en doelstellingen inzichtelijk Zo wordt in één klap duidelijk of u de juiste prioriteiten stelt. De structuur en vorm waarin we de strategie uitwerken, leent zich bij uitstek voor een heldere communicatie op verschillende organisatieniveaus.

Aanpak

In vier stappen komt u tot een concrete en uitvoerbare strategie, gekoppeld aan meetbare KPI’s en een actieplan.

  • een strategisch A4-tje met daarin missie, visie en de strategische ambitie
  • een strategiekaart
  • benoemen van de KPI’s
  • prioritering van de initiatieven

Resultaat

Met strategiegedreven performancemanagement behaalt u uw strategische ambities door:

  • duidelijkheid en consensus over ambitie en strategie binnen het managementteam
  • een begrijpelijk strategieverhaal dat u kunt communiceren aan de organisatie
  • een efficiëntere en effectievere inzet van verbeterprogramma’s en projecten
Strategiegedreven performancemanagement Contact Neem contact op met Mike van Kleef

Blog

Meer succes op de arbeidsmarkt door meer aandacht voor zachte factoren

Anko Tijman
Anko Tijman
Tijd is een issue

Blog

Tijd is een issue

Siebren de Ringh
Siebren de Ringh
Performancetesten van de 'Cloud'

Blog

Performancetesten van de 'Cloud'

Kaspar van Dam
Kaspar van Dam

Blog

Auto lijkt op koetservaring

Siebren de Ringh
Siebren de Ringh