Ruud Fokke Partner proces- en Ketenintegratie +31(0)653622732

Strategisch informatieplan

Processen, mensen en systemen in lijn met uw bedrijfsdoelstellingen.

Organisaties zijn continu in beweging. Uw strategie wordt niet alleen beïnvloed door interne ontwikkelingen, maar ook door economische conjunctuur en wijzigende wet- en regelgeving. Kan uw organisatie de snelle veranderingen bijhouden? Kunnen uw mensen, processen en systemen de dynamische ontwikkelingen volgen? Verloopt de Informatie-uitwisseling tussen uw organisatie en haar ketenpartners optimaal?
 
Dit lukt allen als uw strategisch informatieplan aansluit op de visie, missie en strategie van uw organisatie. Dit vraagt om het regelmatig bijsturen van de informatievoorziening. Ordina ondersteunt organisaties met het afstemmen van informatievoorziening op de behoeften van de business. Zo helpen wij organisaties om de gestelde doelen en ambities te realiseren.

Concept

Het strategisch informatieplan brengt de doelstellingen van uw organisatie en uw informatievoorziening in lijn. Op basis van de strategie van de organisatie worden kaders en richtlijnen voor het toepassen van informatievoorziening en ICT opgesteld. Een meerjarenplan beschrijft concrete acties waarmee de structuur en samenhang van de informatievoorziening geborgd is.

Aanpak

Onze bewezen aanpak bevat de volgende stappen:

  • Een audit in de vorm van interviews en een workshop voor het verkrijgen en delen van inzicht in huidige problematiek en toekomstige ontwikkelingen.
  • Het beschrijven van kernprocessen gebaseerd op de te verwachten informatiestrategie.
  • Het bepalen van het informatie- en applicatiemodel gebaseerd op de business- en processtrategie.
  • Modellering en beschrijving van de ICT-infrastructuur ter ondersteuning van het informatiemodel.
  • Oplevering van het informatieplan waarin uitkomsten, richtlijnen en architectuur samen komen.

Resultaat

Van denken naar doen. In het strategisch informatieplan worden de ICT-doelstellingen voor de komende vijf jaar vastgelegd. Dit levert de volgende producten:

  • Een gedeelde en breed gedragen visie.
  • Een geprioriteerd programma- en projectenoverzicht.
  • Een toekomstbeeld dat deze projecten verbindt en in lijn is met de missie, visie en doelstellingen van uw organisatie.
  • Een concreet plan voor het komende jaar.

De specialisten van Ordina zijn sterk in het vertalen van strategie naar tactische doelen en het realiseren van operationele resultaten.

Wilt u meer weten over onze activiteiten? Neem dan contact op met Ruud Fokke, Partner Proces- en Ketenintegratie en vraag onze fact sheets en casebeschrijvingen aan.

Strategisch informatieplan Contact Neem contact op met Ruud Fokke