Michel Lohr Sales Director Healthcare +31(0)622520008

Optimalisatie Bedrijfsvoering Zorginstellingen

Excellente informatiepositie, excellente skills

Als zorginstelling heeft u te maken met medische en bedrijfseconomische belangen. De kwaliteit van de zorg staat vaak op gespannen voet met de betaalbaarheid. Besparingstargets zijn aan de orde van dag, terwijl er juist geld nodig is voor innovatie om de zorg van morgen kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar te houden. Ordina kan u helpen met deze ogenschijnlijke tegenstelling door in te zetten op een topfitte bedrijfsvoering. Wij bieden een totaalpakket (OBZ) dat bestaat uit een integraal bedrijfsvoeringssysteem en intensieve begeleiding van uw professionals, management en medische staf. Uw professionals beschikken zo over de juiste informatie om beslissingen te nemen die de synergie tussen het medisch en bedrijfseconomisch belang vergroten.

Concept

Ziekenhuizen werken doorgaans volgens een vergelijkbare bedrijfsvoeringsfilosofie en procesinrichting. Het concept Optimalisatie Bedrijfsvoering Zorginstellingen (OBZ) maakt gebruik van dit gegeven, waardoor we de ervaringen en ontwikkelingen van het ene ziekenhuis gemakkelijk kunnen doorvertalen naar andere ziekenhuizen.

 

OBZ is rijk aan bewezen standaard functionaliteit en vereist daarom een minimum aan maatwerk. Dit maakt dat het OBZ-bedrijfsvoeringssysteem snel te implementeren en kosteneffectief is. Ook het onderhoud ervan is beheersbaar. Het gebruikte ERP-systeem voor het OBZ-concept is gebaseerd op Oracle-technologie.

Oplossing

Met OBZ krijgen de medische staf, de professionals en het management van het ziekenhuis excellente stuurinformatie tot hun beschikking over het proces van bestellen tot inkopen, leveren en factureren. Deze informatie vormt de basis om beslissingen te nemen die de medische belangen maximaal dienen en tegelijk binnen de financiële kaders van het ziekenhuis passen. 

 

De financiële hefboom die hierdoor ontstaat, schept ruimte voor innovatie en borgt de betaalbaarheid van de zorg. OBZ versterkt de samenwerking en vergroot het begrip tussen het primaire medische proces en het secundaire bedrijfsvoeringsproces.

Aanpak en resultaat

We garanderen dat we OBZ in een korte en voorspelbare doorlooptijd operationeel hebben binnen uw ziekenhuis. Dit kan doordat we de standaard functionaliteit van het systeem als uitgangspunt nemen.

 

Belangrijk is ook dat we tijd vrijmaken om uw organisatie in de nieuwe manier van werken mee te nemen en dat we uw ziekenhuisspecifieke data in OBZ uploaden.

 

Dit zorgt er voor dat de informatie uit het OBZ-systeem daadwerkelijk tot kostenbesparing leidt. En dat u de ruimte krijgt voor innovatie om goede zorg te kunnen blijven bieden.

Optimalisatie Bedrijfsvoering Zorginstellingen Contact Neem contact op met Michel Lohr