Michel Lohr Sales Director Healthcare +31(0)622520008

Quli

Zorg voor jezelf

De zorgkosten in Nederland stijgen explosief. Dit komt enerzijds door de vergrijzing, maar anderzijds ook door een ongezonde levensstijl en een stijging van het aantal mensen met meerdere aandoeningen. Daarnaast hebben we te maken met bezuinigingen in de zorg en een dreigend tekort aan verplegend personeel. Dit alles leidt ertoe dat de zorg en hulpverlening onder druk staan. Dat vraagt om een bezinning in de manier waarop we met zorg omgaan. We hebben oplossingen nodig die haalbaar en betaalbaar zijn. En we hebben oplossingen nodig die recht doen aan de burger én een bijdrage leveren aan het vergroten van diens mogelijkheden tot maatschappelijke participatie en de kwaliteit van leven. Quli kan hieraan bijdragen. Quli staat voor Quality Of Life. Quli is een initiatief van vijf zorginstellingen (Dr. Leo Kannerhuis, Dichterbij, Arq, Pluryn en de Amarant-groep) en Ordina.


Concept en oplossing

Met Quli kunnen cliënten hun zorgbehoeften delen en managen en kunnen zorgverleners deze eenvoudiger volgen en hulp bieden. Patiënten en cliënten worden zelfstandiger, professionals komen in actie als het nodig is, mensen die extra aandacht verdienen krijgen dit ook. Zo houden we kosten samen onder controle en door zorg slimmer in te zetten, vergroten we kwaliteit en effectiviteit.

Aanpak

Belangrijke aspecten bij de toepassing van Quli zijn interventies en contactmomenten met een behandelaar. Deze interventies en contactmomenten maken het mogelijk voor een zorgorganisatie om meer cliënten of patiënten in dezelfde tijd en met dezelfde hoeveelheid zorgpersoneel te behandelen. Daarom is het van groot belang dat Quli bij veel zorgorganisaties wordt geïmplementeerd. Hoe meer zorgorganisaties aanhaken, hoe efficiënter de zorg wordt voor de burger en hoe meer de individuele zorgorganisaties bezuinigen op het leveren van zorg.

Resultaat

Zorginstellingen die QULI gebruiken, constateren dat QULI helpt:

  • de zorgkosten reduceren
  • de kwaliteit van de zorg te verbeteren en beter te monitoren
  • burgers zelfredzamer te maken
  • de zorgproductie te verhogen
Quli Contact Neem contact op met Michel Lohr
Kwaliteit in de zorg verbetert niet door de keuze te beperken

Blog

Kwaliteit in de zorg verbetert niet door de keuze te beperken

Rob Koomen
Rob Koomen