Service Integration and Management

Veel organisaties zetten de stap naar Software-as-a-Service (SaaS). Het aantal beschikbare SaaS-oplossingen neemt explosief toe in de komende jaren. Dit zet IT-organisaties onder druk om sneller het interne applicatielandschap te vernieuwen. De mogelijkheid om telkens gebruik te maken van nieuwe oplossingen is tegenwoordige een vereiste. Het enige antwoord om dan te zorgen voor een beheersbare situatie is regie. Regie is het actief aansturen van het hele ecosysteem, waarbij voortdurend wordt gekeken of gestelde doelstellingen worden behaald. Deze regie is ook bekend onder de noemer Service Integration and Management (SIAM). Als Ordina nemen wij deze regie-activiteiten graag op ons, waarbij we klanten ontzorgen in de hele keten. U concentreert zich op de business, terwijl wij alle zaken op het gebied van operationele delivery, performance en integratie voor u regelen en monitoren.

Service Integration and Management