Henk Zwaan Management Consultant +31(0)629032747

Applicatiemigratie

Verzeker u van continuïteit, kwaliteit en bespaar op kosten

Uw legacy-applicaties stellen u voor een dilemma. Uw ICT-systemen werken goed en de functies zijn onmisbaar. Toch maakt u zich zorgen over de  toenemende beheerlasten. En terecht. Deze kosten gaan immers ten koste van de innovatie van uw organisatie en ICT-landschap. Wijzigingen kosten u veel tijd en geld, terwijl uw business verlangt dat uw ICT-applicaties en beheerorganisatie wendbaar zijn. Kortom de veroudering van uw systemen vormt een risico voor het concurrentievermogen van uw organisatie. Daarom kiest u voor vernieuwing, maar dan wel met behoud van de kennis en waarde die in de legacy-systemen zitten versleuteld. 

Concept

Re.Continue is de oplossing waarmee Ordina uw applicatieportfolio verbetert. In ons concept is de toekomst van uw applicaties afhankelijk van uw specifieke businessdoelstellingen. Met helder inzicht in de huidige en gewenste situatie maakt u de juiste keuzes. Wij nemen daarna verantwoordelijkheid voor het gekozen scenario.

Aanpak

Hoe we dat doen? We onderzoeken de businesswaarde en de technische waarde van uw applicaties. We presenteren heldere toekomstscenario’s om de Total Cost of Ownership (TCO) te verlagen en risico’s te beheersen. Op basis van een uitgewerkte roadmap en businesscase kiest u zelf de meest optimale route: revitaliseren, migreren of vernieuwen.

Resultaat

Wat levert dit u op?

  • 20-30% lagere TCO, door standaardisatie, rationalisatie en de juiste sourcingmix;
  • De continuïteit van uw applicaties is verzekerd doordat we uw risico’s opsporen en controleren, dan wel elimineren;
  • Meer flexibiliteit en verhoogde innovatiesnelheid via een groeipad naar een moderne en toekomstvaste architectuur.
Applicatiemigratie Contact Neem contact op met Henk Zwaan

Blog

De USP's van REST en Linked Data

Blog

De basis van ICT security - deel 1

Daniël Geerts
Daniël Geerts
Privacy - hoe lichtzinnig durft u te zijn?

Blog

Privacy - hoe lichtzinnig durft u te zijn?

Mark van Zitteren
Mark van Zitteren

Blog

Open data: loosely coupled interoperabiliteit