Rob Paeper Business Unit Manager +31(0)651181141

DevOps

Snel resultaat

Sinds de dagen van de zogeheten watervalsoftwareontwikkeling hebben IT-organisaties met Agile-methoden zoals Scrum al veel gewonnen aan snelheid en flexibiliteit. Gebruikers sturen voortdurend op de door henzelf gewenste functionaliteit en zien die snel terug in productierijpe projectresultaten. Hoe zorgt u er echter vervolgens voor dat die gebruikers ook snel kunnen beschikken over die in productie genomen functionaliteit? DevOps is het antwoord om projectresultaten snel in productie te nemen en tegelijkertijd de impact en frequentie van incidenten te beperken.

Concept

DevOps houdt in dat IT-ontwikkelprojecten en IT-beheer geïntegreerd en geautomatiseerd samenwerken. Met Agile-principes wordt software opgeleverd met een hoge kwaliteit die meteen voldoet aan de beheernormen.

 

Deze wordt vervolgens zonder veel overhead in kleine releases gecontroleerd in productie genomen (nieuwe en onderhoudreleases door elkaar) met een minimum aan incidenten.

Aanpak

  • Frequent opleveren: continuous integration, continuous delivery en zero maintenance middleware zorgen voor hoge throughput.
  • Beheerders zijn onderdeel van ontwikkelteams: kennisoverdracht en toepassen van beheernormen vanaf dag 1.
  • Aandacht voor kwaliteit: pair programming, automated testing en production-like testomgevingen verkleinen de foutkans.
  • Monitoren van prestaties in productie: bevindingen van betatest-gebruikers direct oplossen.

Resultaat

Ordina levert advies en zorgt voor begeleiding bij de implementatie van DevOps-werkwijzen en organisatiestructuren. Daarnaast helpen we bij het optimaliseren van de bijbehorende test- en ontwikkeltooling.

 

Eventueel initiëren we ook de selectie- en implementatietrajecten voor nieuwe tooling. Verder trainen en coachen we uw medewerkers en kunnen we uw teams tijdelijk versterken met ervaren Ordina-professionals.

DevOps Contact Neem contact op met Rob Paeper