Informatiemanagement

Uw ICT
volledig in beeld

Worstelt u met de vraag in welke mate ICT een positieve bijdrage levert aan het onderscheidend vermogen van uw organisatie? Steeds vaker wordt er een kloof ervaren tussen business en IT. Het is lastig een accuraat beeld te schetsen van uw ICT-landschap en het functioneren daarvan. Laat staan dat u weet hoe u met ICT uw businessplannen kunt realiseren.

Concept

Wij maken snel de status van uw informatievoorziening inzichtelijk. Aan de hand van interviews en een analyse komen we met concrete aanbevelingen voor verbeteringen op korte en lange termijn. Natuurlijk helpen wij de verbeteringen te realiseren.

Aanpak

Op basis van een gestructureerde vragenlijst starten we met interviews met management, ICT en eindgebruikers. Vervolgens analyseren wij de interviews en overige beschikbare informatie. Daarbij maken we gebruik van onze best practices en kwaliteitsmetrieken. Tenslotte stellen we het eindrapport op met daarin onze bevindingen, concrete verbetervoorstellen en een stappenplan.

Resultaat

Wij geven u snel een volledig beeld van de actuele staat van uw ICT en informatievoorziening. Aan de hand van concrete verbeteradviezen en een actiegericht stappenplan kunt u direct aan de slag met onder meer uw applicatielandschap, nieuwe technologische kansen en de samenwerking tussen demand en supply.

Informatiemanagement