Regie

Analyse van
Pijn- en verbeterpunten

Bent u tevreden over de manier waarop uw ICT-leveranciers hun werkzaamheden uitvoeren? Of kan het beter? Als u het gevoel heeft dat u niet langer alles onder controle heeft en dat leveranciers hun afspraken niet nakomen, dan wordt het tijd om Ordina in te schakelen. Wij zorgen er namelijk voor dat u de regie weer volledig in handen krijgt en houdt.

Download meer informatie

Concept

In een snelle analyse lichten we uw organisatie door, leggen we de pijnpunten bloot en halen we de achterliggende oorzaken boven tafel. We komen met concrete verbetermaatregelen en helpen u deze door te voeren.

Aanpak

Na een verkennend gesprek met u interviewen we een aantal van uw medewerkers. Daarbij maken we gebruik van vragenlijsten die zijn gebaseerd op de best practices van BiSL, ASL, ITIL en CMMI. Na een analyse en vergelijking van onze bevindingen bij soortgelijke organisaties, komen we met concrete voorstellen. Vervolgens geven we aan welke verbeterpunten het eerste aandacht verdienen en maken we een stappenplan.

Resultaat

U krijgt concrete verbetervoorstellen, waarmee u direct de grip op uw leveranciers kunt versterken en uw kosten in de hand kunt houden. Bijvoorbeeld door korte communicatielijnen en de stijl van aansturen. Hiermee vergroot u de tevredenheid van uw vraagorganisatie. We helpen u graag deze verbeteringen door te voeren.

Regie