Jelle de Vries Solution Manager +31(0)654987527

Green IT

De andere manier
van besparen

Wist u dat ICT net zoveel energie verbruikt als de luchtvaartsector? Of dat ICT tot soms 60% van het energiegebruik in kantoren voor haar rekening neemt? Door de enorme groei van ICT is het einde dan ook nog lang niet in zicht. Dit is een actueel thema dat elk bedrijf, dus ook dat van u, voor uitdagingen stelt. Op landelijk niveau is energie inmiddels een ‘bottleneck’ geworden. Er bestaan bijvoorbeeld rond Amsterdam al energiequota voor diverse bedrijven. Wilt u als bedrijf maatschappelijk verantwoord ondernemen, dan kunt u proberen uw energieverbruik en CO2-uitstoot te verminderen. Ordina kan u hierbij helpen door uw energiegebruik onder de loep te nemen.

Concept

We kijken of uw ICT energiezuiniger kan. En samen onderzoeken we of u door de inzet van slimme ICT op andere plaatsten substantieel energie kunt besparen, waardoor uiteindelijk uw energierekening omlaag gaat.

Aanpak

We onderzoeken het bestaande energiegebruik en bespreken onze  bevindingen, het besparingspotentieel en uw ambitie. Vervolgens stellen we de focusgebieden vast. Daarna onderzoeken we onder meer onnodige dubbelingen, idle resources en alternatieve resourcing. Tot slot presenteren we de besparingsvoorstellen met businesscases en quick wins en helpen we u met de implementatie van ons advies.

Resultaat

Aan het einde van dit traject heeft u een lagere energierekening. Om dat te bereiken vertellen we u hoe u energie kunt besparen: op ICT-gebied, maar ook in de rest van uw bedrijfsvoering. En u kunt van ons een eco-footprint krijgen over de gehele product- en procesketen voor de zogeheten Global Reporting Initiative-rapportages.

Green IT Contact Neem contact op met Jelle de Vries