Patrick van Burgel Solution Manager +31(0)653467915

Vereenvoudiging

Aanjager vooruitgang

Organisaties gaan gebukt onder zware beheerlasten. Soms onderhouden zij tot wel 1000 applicaties. Eindgebruikers en professionals klagen over de inefficiënte werkwijzen, inconsistente gegevens en hoge administratieve lasten. Alle energie gaat op aan het in stand houden van het huidige applicatielandschap. Voor verbetering of vernieuwing in ICT en business is geen ruimte. Hoe raakt u uit deze neerwaartse spiraal? Ordina doet het voor u en maakt ruimte voor innovatie.

Concept

Waar zit de grootste pijn? In de versnippering van applicaties of de kwaliteit van de gegevens? Misschien in de architectuur van een kernapplicatie? Ordina kijkt onbevangen naar uw situatie om snel in te zoomen op de aandachtsgebieden. Onze oplossing: we geven inzicht, we ruimen op en we creëren ruimte voor toekomstige vernieuwing en innovatie.

Aanpak

We brengen de situatie snel in kaart. Vervolgens zoomen we in met onze kennis en expertise. We formuleren een voorstel met business case en plan van aanpak. Tenslotte voeren wij dit plan uit. Een beproefde aanpak waarbij we na elke stap de best mogelijke vervolgstap voor uw organisatie kiezen.

Resultaat

Als de pijnpunten zijn blootgelegd, kunnen we een behandelplan opstellen. Dit leidt tot reductie van het aantal applicaties, verlaging van de beheerlast en tot voorspelbaarheid van projecten. Nu bent u klaar voor de toekomst, voor nieuwe ontwikkelingen. U kunt inspelen op mobiel, gebruik van de cloud, outsourcing of zelfs offshoring.

Vereenvoudiging Contact Neem contact op met Patrick van Burgel
De implicaties van Blockchain

Blog

De implicaties van Blockchain

Art Acherman
Art Acherman
Performancetesten van de 'Cloud'

Blog

Performancetesten van de 'Cloud'

Performancetesten van de 'Cloud'

Blog

Performancetesten van de 'Cloud'

Regie

Terug achter het stuur. Overzicht, inzicht, controle