Serge Nolet Senior adviseur Cloud Solutions +31(0)610132937

Cloud

ICT-dienstverlening als
nutsvoorziening

Cloudcomputing is een fundamentele verandering in het gebruik van ICT. Bij deze vorm van IT-dienstverlening neemt u de hardware en software die nodig zijn af via internet ICT-diensten van anderen. Extra capaciteit kunt u met de cloudinfrastructuur gemakkelijk opschalen. Investeren in hardware en software is door het consumptiemodel van cloudcomputing niet meer nodig. U betaalt een flexibel abonnement voor de functionaliteit of capaciteit die u gebruikt, ‘pay as you go’ dus. De trend is dat leveranciers nieuwe mogelijkheden en functionaliteit steeds vaker uitsluitend in de cloud aanbieden.

Bekijk video

Cloud Contact Neem contact op met Serge Nolet

Visie

Cloudcomputing is een fundamentele verandering in het gebruik van ict. In plaats van dat u de hardware en software gebruikt die u in eigen bezit en beheer heeft, neemt u nu via internet ict-diensten af van anderen. Heeft u extra capaciteit nodig, dan kunt u met de cloudinfrastructuur en de vele netwerkverbindingen gemakkelijk opschalen.

Tot nu toe moest u voor het consumeren van ICT vooraf investeren in hardware en software. Het consumptiemodel van cloudcomputing kenmerkt zich door operational expenditures. U betaalt een flexibel abonnement voor de functionaliteit of capaciteit, waarvan u zeker weet dat u het nodig heeft, ‘pay as you go’ dus.

Cloudleveranciers als Amazone, Google en Salesforce.com hebben de weg bereid voor de cloud als distributiekanaal en consumptiemodel. Daarbij tekent zich de trend af dat leveranciers nieuwe mogelijkheden en functionaliteit steeds vaker uitsluitend in de cloud aanbieden.

Cloudvisie

SaaS

Software as a Service (SaaS) is software die als een onlinedienst wordt aangeboden. Ordina levert de SaaS-oplossingen van Oracle en SAP.

SaaS biedt alle functies van een traditionele applicatie, maar dan via een webbrowser of een mobiel apparaat. Lokaal installeren is daardoor overbodig.

De voordelen zijn:

  • U betaalt alleen voor de functionaliteit die u gebruikt en vaak ook alleen voor de duur van het gebruik.
  • U krijgt direct de beschikking over alle nieuwe functionaliteiten zonder extra kosten.
  • U bepaalt als functioneel eigenaar zelf wanneer u welke functionaliteiten in gebruik neemt, de benodigde hardware is er altijd.
Cloud_saas
Cloud_back_black
Cloud_SaasPraktijk

SaaS in de praktijk

Social cities is een SaaS-oplossing van Ordina. Het helpt gemeenten bij de vraag hoe ze moeten omgaan met nieuwe vormen van burgerparticipatie zoals die ontstaan door bijvoorbeeld het gebruik van social media. Met social cities kan de gemeente met de burger in gesprek gaan.

De oplossing biedt de volgende elementen:

  1. Aanpak en beleid: hoe zet u de eerste stappen op sociale media en waar reageert u als gemeente wel en niet op?
  2. Social media-cockpit: interacties met burgers op Facebook, Twitter en Verbeterdebuurt worden geregistreerd en geregisseerd in de social media-cockpit.
  3. Webcare-functionaliteit: kennismanagement en veelgebruikte oplossingen voor problemen. 
  4. Campagnemanagementfunctionaliteit: om burgers te mobiliseren en proactief te benaderen met gerichte uitingen via e-mail, internet of sociale media.

Door de SaaS-oplossing bent u in zes weken live met de Social City-oplossing van Ordina.

Lees meer over SalesForce Studio

PaaS

Platform as a Service (PaaS) biedt virtuele servers aan waarop u bestaande applicaties kunt gebruiken. U hoeft u niet druk te maken over het onderhoud aan besturingssystemen, hardware en rekenkracht.

Het is mogelijk om nieuwe applicaties op de systemen te ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn toegangsbeheer, portaalfunctionaliteiten, integratiefaciliteiten en het schaalbaar aanbieden van systeembronnen.

Cloud_paas
Cloud_back_blue
Cloud_PaasPraktijk

Paas in de praktijk

Op basis van best practices en klantspecifieke context ontwerpt Ordina een migratiestrategie naar de Windows Azure Cloud. Met een quickscan toetsen we de haalbaarheid en brengen we de risico’s in kaart. Door deze scan krijgt u inzicht in de kwalitatieve voordelen van Windows Azure voor zijn specifieke situatie.

Aan de hand van de scan worden applicaties op projectmatige basis geschikt gemaakt voor Azure. Hierna migreren we de applicaties. Bij de migratie worden softwarehulpmiddelen gemaakt en/of ingericht om de migratie te automatiseren. Na de migratie dragen we de documentatie over het beheer van de Azure-omgeving over. Het opleiden van de applicatiebeheerders is facultatief.

Bekijk onze Azure-propositie

IaaS

Infrastructure as a Service (IaaS) levert hardwarebronnen zoals servers, opslagcapaciteit, netwerken en andere benodigde infrastructuur aan als een (gedistribueerde) serverfarm.

Het grote voordeel daarvan is dat de ICT-capaciteit geen vraagstuk meer is. Het op- en afschalen van capaciteit gebeurt automatisch. Hierdoor is performance geen vraagstuk meer en altijd voldoende aanwezig.

Cloud_iaas

IaaS in de praktijk

Door de rekenkracht voor een deel in de cloud aan te bieden, kunnen we ICT-dienstverlening efficiënt en effectief aanbieden vanuit een Shared Service Centrum (SSC) . De oplossing beslaat alle ICT-aspecten die een SSC-inrichting vraagt. Dus van housing tot en met beheer.

Door de modulaire opzet kunnen we de afzonderlijk componenten in een bestaand rekencentrum of de cloud inpassen. Een organisatie migreert zo in eigen tempo naar haar gewenste eindsituatie.

Voorbeelden van componenten die al dan niet in de cloud kunnen voorkomen zijn: housing, hosting, private cloud, netwerken, werkplek- en serverconcepten, technisch beheer en technisch applicatiebeheer.

De oplossing is gebouwd uit elementen van de productlijnen Microsoft, Oracle, Citrix, Cisco en VMware.

Cloud_iaas_praktijk