Maas Bos Managing Partner Security +31(0)655726269

Security

Security Oplossingen op maat

Technologie speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Dat leidt tot allerlei innovatieve ontwikkelingen en concepten zoals mobiel werken, outsourcing, big data en de cloud. Aan de ene kant levert dit kansen op. Aan de andere kant brengt het ook nieuwe bedreigingen zoals bijvoorbeeld hacking en identiteitsfraude met zich mee.

Deze uitdagingen het hoofd bieden vraagt een op maat gemaakte aanpak voor uw organisatie. De Security Oplossingen van Ordina staan voor veilige oplossingen die de security en privacy van uw organisatie waarborgen en een toegevoegde waarde bieden.

Security Contact Neem contact op met Maas Bos

Visie

Nieuwe bedreigingen uiten zich onder meer in steeds geavanceerdere vormen van cybercriminaliteit, digitale identiteitsfraude en publicatie van vertrouwelijke informatie. Voor een deel is dit een consequentie van falende techniek. In het merendeel van de gevallen is het echter te wijten aan een combinatie van factoren: menselijk handelen, falende techniek, procedures en prioriteitsstellingen binnen de organisatie.

Security is een randvoorwaarde voor het veiligstellen van de belangen en doelen van de organisatie. Ze zorgt voor het beschermen van bedrijfsinformatie en processen in welke vorm dan ook. Dit gebeurt zowel binnen als buiten uw organisatie en in samenwerking met uw medewerkers, leveranciers en klanten.

Security vraagt om een op maat gemaakte aanpak die toegevoegde waarde moet bieden, waarbij er een goede balans is tussen nut en noodzaak.

Thema_Security_visie

Penetratietesten & ethical hacking

Hacking en internetcriminaliteit krijgen de laatste tijd steeds meer aandacht. Er verschijnen regelmatig berichten in de media over diefstal van klantgegevens of gehackte websites. Die berichten zijn echter het topje van de ijsberg. Het is belangrijk dat u bent voorbereid op een aanval door hackers. Dit kan door de juiste beveiligingsmaatregelen te nemen en op peil te houden. Maar zijn de maatregelen die u neemt voldoende om hackers buiten de deur te houden?

Wij sporen kwetsbaarheden in de beveiliging van uw systemen en websites op met penetratietesten en ethical hacking. Wij volgen hierbij de denk- en werkwijze van hackers. In onze rapportage geven wij concrete verbeterpunten om uw beveiliging te optimaliseren.

Lees meer
Thema_Security_Cyber
Thema_Security_back_white
Thema_Security_WerkendSecurity

Secure Software Development Lifecycle

Webapplicaties die aan internet zijn gekoppeld, zijn in praktijk vaak lastig te beveiligen. Vaak zijn deze websites extern gebouwd en lukt het niet om grip op de partner te krijgen.

Hierdoor ontstaat een verhoogd risico op gegevenslekken en kunnen gegevens worden gestolen met als gevolg boetes van toezichthouders,  imagoschade, marktverlies en inkomstendaling.

Lees meer
Privacywetgeving

Voldoet uw organisatie aan de nieuwe privacywetgeving?

Privacy-gerelateerde risico’s wegen steeds zwaarder voor organisaties. Enerzijds vanwege de toenemende media-aandacht voor het lekken van persoonsgegevens. Anderzijds vanwege veranderende wet- en regelgeving op Europees en nationaal niveau. Nieuwe wetgeving dwingt het melden van datalekken af en biedt toezichthouders de mogelijkheid hoge boetes op te leggen die kunnen oplopen tot 5% van de omzet van uw organisatie. Daarnaast loopt uw bedrijf nog andere risico’s zoals imagoschade, bestuurlijke afbreukrisico’s, schadeclaims en de kosten van het dichten van het lek.

Weet u wat voor uw organisatie het risico van verlies of het lekken van persoonsgegevens is? En kan uw organisatie tijdig een dergelijk datalek identificeren en binnen 24 uur melden? Ordina kan u hierbij van dienst zijn.

Lees meer

Veilig mobiel werken

Het lezen en bewerken van bedrijfsinformatie via de laptop, smartphone en tablet is tegenwoordig heel normaal. Maar dat brengt ook een gevaar met zich mee; zijn uw bedrijfsgegevens wel overal en altijd op een veilige manier te benaderen? Bestaat er niet het risico op verlies van die informatie? En heeft u de kosten van beheer wel onder controle?

Om veilig met mobiele apparatuur te kunnen werken, bestaan er verschillende oplossingen in de markt. Maar niet elke oplossing is geschikt voor elk apparaat of omstandigheid of past bij de voorkeur van een medewerker. Zo kan op afstand wissen van gegevens vaak alleen met een netwerkconnectie. En zonder connectie werken is alleen mogelijk als data lokaal beschikbaar zijn.

Veilig mobiel werken vraagt daarom om een zorgvuldige keuze van beschikbare alternatieven. Het startpunt is daarbij een strategie die doelen, risico’s, investeringen en oplossingen op een zinnige manier met elkaar verbindt. Ordina heeft op alle niveaus oplossingen in huis. Van Secure Mobile Data tot aan gebruikerstrainingen.

Lees meer
Thema_Security_VeiligWerken

Veilig werken in de cloud

Cloud-oplossingen bieden veel voordelen, bijvoorbeeld op gebied van kostenbesparing, flexibiliteit, schaalbaarheid en standaardisatie. Daarentegen zorgen ze ook voor belangrijke uitdagingen op gebied van wet- en regelgeving, security en privacy. 

Zo introduceren cloud-oplossingen risico’s op het gebied van de locatie van uw data. Hoe zit het met de compliancy wet- en regelgeving die voor uw organisatie relevant is? En hoe veilig gaat de cloud-dienstverlener om met uw data? Veelgehoorde termen zijn daarbij onder andere de Patriot Act, lokale privacywetgeving en export controls.

U kunt uw risico’s en eisen inzichtelijk maken en hierover vooraf duidelijke afspraken maken met de cloud-dienstverlener. Die afspraken moeten in ieder geval ingaan op de locatie, het niveau van beveiliging en compliancy aan wet- en regelgeving.

Met onze ‘Veilig werken in de cloud’-benadering helpen wij u proactief om de risico’s te beheersen. Aanvullend kunnen we u ondersteunen om de grip op de cloud te vergroten, met behulp van workshops, assessments en specifieke tooling.

Thema_Security_Cloud

Veilig digitaal identificeren

Identificatie en legitimatie gebeurt doorgaans met behulp van een identiteitsbewijs. Online is het lastiger om te bepalen met wie u of uw organisatie te maken heeft.

In de digitale wereld kan een kwaadwillende zich gemakkelijker uitgeven voor iemand anders. Het gevaar van identiteitsfraude of onrechtmatige toegang tot informatie ligt hier op de loer. Hoe weet u namelijk zeker dat u online met de juiste persoon heeft te maken?

Er zijn verschillende alternatieven om het werken met digitale identiteiten betrouwbaarder te maken. Zo is het mogelijk om een sterkere vorm van digitale identificatie te kiezen. U kunt gebruikmaken van sterkere wachtwoorden, veilige certificaten of zogeheten ‘One time Passwords’. Ook kunt u het proces voor uitgifte van identiteiten, wachtwoorden en certificaten veiliger maken.

Wij kunnen u helpen bij het evalueren, ontwerpen en implementeren van een voor u optimale vorm van digitaal identificeren. Van technische PKI-oplossingen tot overall Identity & Access Management.

Thema_Security_Veilig