Security

Secure Software Development Life Cycle

Borgen van veiligheid in het ontwikkelproces

Applicaties die aan internet zijn gekoppeld, zijn in de praktijk lastig te beveiligen. Vaak zijn deze applicaties extern gebouwd en hebben de leveranciers vooraf weinig oog voor het  opnemen van security-aspecten in de ontwerpfase. Door het ontbreken van aandacht voor adequate beveiliging in het ontwerp ontstaat bij uitrol een verhoogd risico op gegevenslekken en/of blootstelling aan diefstal. De gevolgen daarvan zijn niet mis: boetes van toezichthouders, imagoschade, marktverlies en inkomstendaling. Met de Secure Software Development Life Cycle van Ordina borgt u de veiligheidsaspecten bij de totstandkoming van applicaties zelf en niet achteraf.

Concept

Ordina heeft een visie op en levert ondersteuning bij het implementeren van een Secure Software Development Life Cycle-proces en verbeterde en veilige applicatiefunctionaliteiten. Daarmee helpen wij u kwetsbaarheden te identificeren en te herstellen en diverse risico’s te beheersen. Ordina is een onafhankelijke systeemintegrator en als geen ander in staat om de noodzakelijke, organisatorische en procesmatige aanpassingen te duiden en implementeren en daar waar nodig technologie in te zetten.

Aanpak

Onze aanpak start met een quickscan, waarin we met u de stand van zaken en impact op de verschillende bedrijfsprocessen, de informatieverwerking, de organisatie en de tooling in kaart brengen. Daaruit volgt een pragmatisch verbeterplan, gericht op de bewustwording en organisatorisch transformatie. De aanpak en visie van Ordina sluit aan op algemeen erkende normen en standaarden.

Resultaat

Door het implementeren van de Secure SDLC van Ordina verstevigt u de controle op de veiligheid binnen het voortbrengingsproces van applicaties. Ook krijgt u weer grip op uw test- en ontwikkelpartners. De nieuwe functionaliteit van de applicatie is daarna standaard vrij van bekende kwetsbaarheden. U verkleint daarmee aanzienlijk de kans op datalekken of het stelen van (privacy)gevoelige gegevens.

Secure Software Development Life Cycle Contact Neem contact op met Security