Security

Privacy & gegevensbescherming

Voldoet uw organisatie aan de nieuwe privacywetgeving?

Privacy-gerelateerde risico’s wegen steeds zwaarder voor organisaties, mede vanwege veranderende wet- en regelgeving op zowel Europees en nationaal niveau. Nieuwe wetgeving dwingt het melden van datalekken af en biedt toezichthouders de mogelijkheid hoge boetes op te leggen die kunnen oplopen tot 5% van de omzet van uw organisatie. Daarnaast loopt uw bedrijf nog andere risico’s zoals imagoschade, bestuurlijke afbreukrisico’s, schadeclaims en de kosten van het dichten van het lek.

Weet u wat voor uw organisatie het risico van verlies of het lekken van persoonsgegevens is? En kan uw organisatie tijdig een dergelijk datalek identificeren en binnen 24 uur melden? Ordina kan u hierbij van dienst zijn.

Concept

In de dagelijkse praktijk is informatiebeveiliging nog te vaak alleen een zaak van de IT-afdeling, terwijl de juridische afdeling privacy-issues voor haar rekening neemt. Daarnaast mist vaak de verbinding naar risicomanagement. Door dit alles is het lastig om in de dagelijkse praktijk de verbinding te maken met degenen in de business die werkelijk verantwoordelijk zijn, tenzij er sprake is van een incident. Ordina begrijpt dit spanningsveld en kan u helpen beide werelden pragmatisch en effectief samen te brengen.

Aanpak

Onze gestructureerde aanpak bestaat uit vier fases en kan volledig afgestemd worden op uw behoefte:

  • fase 1 – het identificeren van de risico’s, de impact hiervan en het in kaart brengen van de eventuele verschillen met de nieuwe wetgeving.
  • fase 2 - het aanbrengen van de belangrijkste prioriteiten door het opstellen van een businesscase, een privacy dashboard of een privacy maturity model.
  • fase 3 - het implementeren van maatregelen voor gegevensbescherming, het verzorgen van trainingen en awareness workshops.
  • fase 4 - het opzetten van een controlecyclus via securitytesten en privacy-audits.

Resultaat

U weet wat de privacyrisico’s zijn voor uw organisatie. Daarnaast biedt Ordina oplossingen voor deze risico’s en zorgen we voor borging van adequate processen binnen uw organisatie om de risico’s vroegtijdig te onderkennen en uw  weerbaarheid te verhogen. U voorkomt hiermee eventuele imagoschade, aansprakelijkheidsrisico’s en boetes. Voorkomen is beter dan genezen.

Privacy & gegevensbescherming Contact Neem contact op met Security