Security

Veilig werken in the cloud

Wat zijn uw risico's?

Naast de vele voordelen die cloudoplossingen opleveren op gebied van kosten, flexibiliteit, schaalbaarheid en standaardisatie, zijn er ook diverse drempels waar u rekening mee moet houden als u een clouddienst afneemt. Ordina brengt de specifieke risico’s en eisen ten aanzien van security, privacy en wetgeving voor uw organisatie in kaart, zodat u deze kunt meewegen in uw keuze voor een cloudprovider en/of -dienst. Daarnaast ondersteunen we u bij het maken van de juiste afspraken met de cloudprovider en bieden we technische en organisatorische oplossingen om drempels te slechten.

Concept

Ordina ondersteunt u door middel van een stappenplan om gestructureerd uw behoeftes en prioriteiten in kaart te brengen. Vervolgens komen we met concrete oplossingen, zodat u veilig in de cloud kunt werken.

Oplossing

Met het stappenplan van Ordina wordt duidelijk wat voor uw organisatie de risico's en eisen zijn ten aanzien van security, privacy en wetgeving. We adviseren hoe u het beste de geconstateerde risico’s kunt afdekken. Als u nog een cloudprovider of –dienst moet kiezen, kunt u ons advies meenemen in uw beslissing. Ook kunnen we u helpen om, zonder tussenkomst van de clouddienstverlener, risico’s voor uw organisatie af te dekken. Dit geldt ook als u al gebruikmaakt van clouddiensten.

Aanpak

Het stappenplan bestaat uit de volgende onderdelen:

  • het definieert de reikwijdte van de processen die naar de cloud gaan en de afhankelijkheden ertussen 
  • er wordt een risico-assessment uitgevoerd
  • er vindt een evaluatie plaats of risico’s zijn afgedekt
  • er worden acties gedefinieerd om cloudrisico's af te dekken
  • er worden aanvullende afspraken gemaakt met de cloudprovider
Veilig werken in the cloud Contact Neem contact op met Security