Johan van der Bijl Sourcing Director +31(0)651508758

SmartSourcing


Sourcing volgens Ordina

ICT is overal om ons heen. U kunt niet meer zonder en stelt er steeds hogere eisen aan. ICT moet aansluiten op uw behoeften, niet alleen vandaag maar ook morgen. Daarom heeft u de sourcing van uw ICT inmiddels hoog op de agenda staan. De keuze van de juiste partner is echter belangrijk, omdat uw uiteindelijke keuze een grote impact heeft op uw ICT-voorziening voor de komende jaren.

Ordina heeft met SmartSourcing een passend antwoord op de verschillende soucingbehoeften van uw organisatie: voor iedere deelvraag hebben we een passende leveringsvorm en passend contract. Maak daarom een slimme keuze en kies voor Ordina.

Bekijk video

SmartSourcing Contact Neem contact op met Johan van der Bijl

Visie

De tijd dat contracten voor application sourcing (beheer & onderhoud en vernieuwing) in beton werden gegoten, ligt achter ons. De wereld verandert en organisaties en hun IT willen continu mee veranderen.

U bent op zoek naar een leverancier die u als opdrachtgever ziet en uw doelen centraal stelt. Ordina geeft met SmartSourcing een meer eigentijdse en bovenal bewegelijke invulling aan de samenwerking met haar opdrachtgevers.

Geen 'one size fits all' maar echte wendbaarheid in leverings- en contractvorm. Maatwerk dat bij u past, als opdrachtgever, en bij uw doelstellingen. Dit doet Ordina vanuit drie pijlers:

 • Inrichting: Wendbaarheid in leveringsmodel met ons Dynamisch Delivery Model,
 • Richting: Toekomstvast door ondersteuning met ons Dynamisch Improvement Model,
 • Besturing: Samenwerking om uw doelen te bereiken.
thema_smart-sourcing_visie

SmartSourcing

SmartSourcing, een wendbare vorm van
application sourcing!

U overweegt delen van uw ICT-taken te outsourcen. Schaarse expertise vormt nu of in de nabije toekomst een bedreiging van de continuïteit van uw ICT. Het kan ook zijn dat u andere doelstellingen heeft zoals het verlagen van kosten of het verkorten van de doorlooptijd voor wijzigingen aan uw ICT-landschap.

Ondertussen heeft u al IT-taken gedelegeerd aan een leverancier en u vraagt zich af of u deze samenwerking nog wel moet verlengen? En bent u wel tevreden over de resultaten van uw offshore? Past outsourcing nog wel in uw strategie? Benut u wel alle mogelijkheden?

Ordina heeft sourcing opnieuw uitgevonden! SmartSourcing is als een maatpak. Het houdt rekening met uw wensen en persoonlijke maten. En past daarom altijd precies. Bovendien blijft u wendbaar.

thema_smart-sourcing_intro

WENDBAAR

U wilt altijd keuzevrijheid in verschillende sourcingvormen en contracten:

 • Zelf doen of uitbesteden: in- of outsourcen
 • Locatie van werkzaamheden: onsite, onshore, local shoring, nearshore of offshore
 • Resourcing: detachering, managed resourcing, co-sourcing, uitbesteden en volledige outsourcing
 • Dienst of deeltaak: infra, hosting, applicatiemanagement, projecten en consultancy
 • Afrekenvorm: alle varianten tussen time-material en resultaatverplichting.

Ordina heeft voor iedere (deel)vraag een passend leveringsmodel naar wens. Geen 'one size doesn’t fit all'-concept. We bieden met ons Dynamisch Delivery Model flexibel maatwerk. Hiermee ontstaat telkens het leveringsmodel dat past bij uw behoeften.

thema_smart-sourcing_wendbaar

Toekomstvast

U zoekt ondersteuning in het realiseren van uw doelen en ambities. Niet een klant-leverancier-relatie maar een strategisch partner die kennis heeft van uw organisatie en omgeving.

Met ons Dynamisch Improvement Model ondersteunen wij u op maat in deze doelstellingen.

 • Delivery Improvement doet voorstellen om de dienstverlening over de gehele keten slimmer, sneller, beter te organiseren. 
 • Business/IT-alignment is verantwoordelijk voor het blijvend aansluiten van de dienstverlening op de veranderende wereld van de opdrachtgever. Onze kennis van uw organisatie en uw markt zetten wij in door concrete voorstellen te formuleren die soms verder gaan dan een IT-component. 
 • Innovatie vertaalt nieuwe technologische mogelijkheden naar voor u concrete toepassingen. 
 • Value Creation bepaalt het rendement van de business case. Samen bepalen we het stuurinstrument om de dienstverlening en initiatieven te beoordelen op hun waarde.

thema_smart-sourcing_toekomstvast

Samenwerking

Bij onze opdrachten draait het voor Ordina om het resultaat voor onze opdrachtgever.

In de relatie die we voor meerdere –zo niet vele jaren- aangaan, vormen samenwerking, vertrouwen en continue ontwikkeling van de dienstverlening en relatie de sleutel tot succes. Onze expertise en aandacht voor de menselijke maat delen we graag met onze opdrachtgevers, partners en collega’s. Want alleen zo versterken we elkaar pas echt.

Op basis van het gekozen leveringsmodel en het ambitieniveau voor innovatie & improvement  bepalen we samen het samenwerkingsmodel. Ook hier richten we de samenwerking op maat in en zetten we de juiste mensen op de juiste plaats.

thema_smart-sourcing_grey
thema_smart-sourcing_situatie

Inzicht in uw huidige situatie?

U wilt inzicht in uw mogelijkheden voor het wendbaar inrichten van uw sourcing? Ordina biedt u een aantal oplossingen hiervoor:

Sourcing Keuze Kompas
Wat betekent de keuze voor welke sourcing voor uw organisatie? Welke keuze draagt bij aan de realisatie van uw doelstellingen? De toekomst verandert en dat vraagt om een wendbaar leveringsmodel. Met het Sourcing Keuze Kompas kunt u de verschillende leveringsmodellen beter begrijpen in relatie tot hun doelen; voor nu maar ook voor de toekomst.

Sourcing Experience
Hoe kiest u de juiste sourcingvorm voor uw behoeften? Voor nu, maar ook voor de langere termijn. Ervaar hoe keuzes uitwerken in de praktijk. Hoe verschillende projecten zich anders gedragen bij een bepaalde vorm van sourcen. Met onze Sourcing Experience ervaart u wat het belang van wendbaarheid in sourcingvormen in de praktijk betekent.

thema_smart-sourcing_back_white
thema_smart-sourcing_front_keuze

Heeft u de juiste keuze gemaakt?

U wilt uw huidige sourcing-situatie laten toetsen? Ordina geeft u een objectieve analyse, uitgevoerd door ervaren professionals:

Sourcing Strategy Check
U heeft uw beleid voor het voorzien in IT vertaald in een sourcingstrategie. Maar is uw strategie wel compleet en van deze tijd? Heeft u alle relevante onderwerpen benoemd? Uw strategie wordt getoetst op compleetheid, diepgang en onderbouwing op basis van reële haalbaarheid in de praktijk.

Met de Sourcing Strategy Check krijgt u inzicht in de kwaliteit van uw strategie vanuit de praktijkervaring en best practices van Ordina.

Sourcing Value Check
Is uw relatie met uw leverancier optimaal? Haalt u het maximale rendement uit uw relatie? Begrijpt uw leverancier uw doelstellingen?

De Sourcing Value Check geeft u een objectieve analyse in de status en waarde van uw bestaande sourcingrelatie. Vanzelfsprekend voorzien van concrete verbetervoorstellen.