Barend Koster Senior Business Consultant +31(0)615016998

CheckIT

Uw ICT-landschap
volledig in beeld

Worstelt u met de vraag in welke mate ICT een positieve bijdrage levert aan het onderscheidend vermogen van de organisatie? Steeds vaker wordt er een kloof ervaren tussen business en IT. Het is lastig om een accurate schets te maken van uw ICT-landschap en het functioneren daarvan. Laat staan dat u weet hoe u met ICT uw businessplannen kunt realiseren. CheckIT geeft antwoord.

Download meer informatie

Concept

We maken snel de status van uw informatievoorziening inzichtelijk en komen met concrete aanbevelingen voor verbeteringen op de korte en de lange termijn. Natuurlijk helpen we de verbetering te realiseren.

Aanpak

Onze aanpak bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Interviews met deelnemers vanuit management, ICT en eindgebruikers.
  • Analyse van de interviews en beschikbare informatie, waarbij we gebruikmaken van best practices en kwaliteitsmetrieken.
  • Opstellen eindrapport met bevindingen, concrete verbetervoorstellen en een stappenplan.
  • Presentatie eindrapport aan de opdrachtgever.

Resultaat

U heeft snel een volledig beeld van de verschillende facetten van uw ICT en informatievoorziening. U krijgt concrete verbeteradviezen, bijvoorbeeld ten aanzien van uw applicatielandschap, nieuwe technologische kansen, samenwerking tussen demand en supply. Met het stappenplan kunt u direct aan de gang. Uiteraard ondersteunen we u graag daarbij.

CheckIT Contact Neem contact op met Barend Koster
10de VisionWorks Academy gestart

Blog

10de VisionWorks Academy gestart

Robbert Jellinek
Robbert Jellinek