EVENEMENT

SA-kennissessie Agile-architectuur 2013

3 oktober 2013 - 16:00 tot 20:30
- Ordina Nieuwegein

Het ‘agile’ denken is inmiddels breed ingeburgerd. Maar hoe maken we architectuur agile? Wat is de rol van architectuur in agile-projecten, hoe werkt agile architectuur? Of staat het architectuur denken haaks op het agile denken en hebben agile-projecten geen behoefte aan een architect? In deze kennissessie staat ‘het werken aan agile architectuur’ en ‘het werken onder agile architectuur’ centraal vanuit zowel de theorie als de praktijk.

Weer een bijzonder interessante kennissessie dus waarbij ook onze agile thoughtleaders hun visie met u delen. Zet donderdag 3 oktober alvast in uw agenda. Bij deze sessie zijn ook externe relaties van harte welkom.

Programma

Lean architectuur door Jelle de Vries. Wat betekent Lean nu voor de architectuur, de systemen die onder architectuur zijn ontwikkeld? Agile is een vorm van Lean en Scrum is ooit bedoeld om projecten met een lage volwassenheid te helpen op gang te komen. Staat Scrum niet haaks op de kwaliteitsdoelen die de architectuur moet brengen?

Programmamanagement en agile architectuur door Jan-Sake Kruis: Jan-Sake heeft veel ervaring als programmamanager in agile-projecten. In deze sessie zal hij zijn visie geven op agile architectuur vanuit het perspectief van de programmamanager.

In de eerste parallel sessie kun je kiezen uit de volgende onderwerpen:

Agile, zegen of zorg  door Peter Dijkshoorn: Rabobank heeft vol voor Lean en Agile gekozen, zo ook het programma Service & Koop. Waar heeft men nu precies voor gekozen? Hoe raakt dat de voortgang en kwaliteit van het programma? Wat is de rol en hand van architectuur in deze? En de onderlinge samenwerking van projecten? Of die met organisatie onderdelen die anders werken?

Marsmallow-game door Remi-Armand Collaris: De Marshmallow-game is een game om te leren over innovatie, teams, samenwerking en de plek van de architect daarin. Je ervaart de waarde van prototyping en continuous delivery. De kracht van het spel zit in het inzicht dat je krijgt in het effect van verborgen aannames die in elk project voorkomen en in de waarde van diversiteit in teamleden. Maximaal 30 deelnemers.

Werken onder architectuur door Richard Kuperus: De rol van een architect in een agile-project is misschien onduidelijk; Scrum noemt nergens een specifieke architect. De architect is zelfs omstreden; iedereen is gelijk en architectuur ontstaat in agile en wordt niet bedacht, dus er is geen specifieke architect meer nodig. Maar uiteindelijk is de rol onontbeerlijk voor het succesvol uitvoeren van grote projecten. Aan de hand van een aantal praktijk cases wordt je meegenomen in de rol van architect in een agile project; welke taken voert hij uit, wie betrekt hij, wat levert hij op en hoe zorgt hij ervoor dat  het project succesvol is.

In de tweede parallel sessie kun je kiezen uit de volgende onderwerpen:

DevOps, architectuur en de kunst van samenwerken door Anko Tijman: DevOps beoogt de brug tussen Ontwikkeling en Beheer te overbruggen – wat betekent dat voor architectuur, ontwerp, bouw, test, en de drie vormen van beheer? En hoe doe je DevOps, architectuur en beheer nu goed samen: zijn dat geen conflicterende belangen? Anko zal vanuit zijn rol als Thoughtleader Agile bij Ordina antwoord geven op brandende vragen rondom aanpak, methode, de rol van de specialist en die van het team. En hoe je dat nu kneedt tot een geheel dat op een duurzame manier in staat is waarde te creëren.

Marsmallow-game door Remi-Armand Collaris. Zie eerste parallel sessie. Maximaal 30 deelnemers.

Agile, zegen of zorg? door Peter Dijkshoorn. Zie eerste parallel sessie.

Aanmelden

Meld je aan via Solution.Architectuur@Ordina.nl. Meer informatie over deze sessie kan je krijgen bij frank.burggraaf@ordina.nl.

Tijd & plaats

Donderdag 3 oktober 16:00 – 20:30 uur, het programma start om 16:30 uur op A11.06 bij Ordina in Nieuwegein aan de Ringwade 1.

Meer inhoud?

Deze sessie is onderdeel van de serie Solution Architectuur Kennissessies. Dit programma is bedoeld voor Solution Architecten en professionals die met Solution Architectuur te maken hebben. De volgende sessie staat nog op het programma: 

  • 3 december  Security

Reserveer bovenstaande datum in uw agenda! Als uw naam nog niet op de mailinglist staat, geef u dan op bij maitrie.jokhoe@ordina.nl. Meer informatie kunt u krijgen bij frank.burggraaff@ordina.nl.

Dit jaarprogramma is een initiatief van de Werkgroep Solution Architectuur van Ordina. Verder organiseren we ook een Architectuur Opleiding Curriculum en Expert Sessies, waarin diepgang en interactiviteit de sleutelwoorden zijn.