EVENEMENT

Tony Bosma spreekt tijdens Bestuurlijke Veiligheidsdialoog

10 oktober 2013 - 10:30 tot 17:00
- Kasteel De Vanenburg Putten

De Bestuurlijke Veiligheidsdialoog 2013 is een bijeenkomst exclusief bestemd voor openbaar bestuurders en directieleden uit het multidisciplinaire veld van fysieke veiligheid.

De transformatie naar de 'samenleving3.0' maakt dat nieuwe verhoudingen ontstaan tussen burgers en overheid. Volgens de Raad voor het openbaar bestuur vragen deze ontwikkelingen om een urgentie en radicale paradigmashift in de functie, rol en werkwijze van politiek, bestuur en het ambtelijk apparaat om zo ruimte te geven aan de vitale samenleving met actieve burgers.

Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de vraag: Wat betekent deze radicale wijziging van verhoudingen tussen overheid en burgers als het gaat om de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing? Naast de wijziging in machtsverhoudingen komen ook nieuwe risico’s op ons af. Vaak van buiten de gemeente- of regiogrenzen. Volgens experts is ‘Project Haren’ nog maar een voorproefje op wat komen gaat. Een vraagstuk op het gebied openbare orde en veiligheid. Maar wel met enorme impact op de samenleving. De verbinding naar hulpdiensten uit de veiligheidsregio is dan ook nodig.

Inspiratiespeech

Tony Bosma van Ordina, trendwatcher, mede-auteur TrendRede en genomineerd Trendwatcher of the Year 2013, zal deze Bestuurlijke Veiligheidsdialoog openen met een inspiratiespeech, waarbij de volgende onderwerpen ter sprake komen:

  • Big data, cloud computing, internet of things, social networks? Welke technologische revoluties spelen zich af?
  • Welke impact hebben technologische innovaties op de dynamiek van de samenleving? Welke trends en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen zien we ontstaan?
  • Wat betekent de iSamenleving voor de (machts)verhoudingen tussen burgers en instituties in het publieke domein?
  • Welk spanningsveld ontstaat hier of waar kunnen partijen in nieuwe verhoudingen elkaar versterken op weg naar de veilige samenleving?
  • Waar verandert dan de rol van de overheid?

Contact

Wilt u meer weten over dit congres of bent u nieuwsgierig wat Ordina voor u kan betekenen op het gebied van veiligheid? Neem dan contact op met Lara.godschalk@ordina.nl (+31620978142 ) of Frans.van.egmond@ordina.nl (+31610219260)