EVENEMENT

Solution Architectuur - Kennissessie regel- en zaakmanagement

4 september 2014 - 16:00
- Ordina Nieuwegein A11.06
Schrijf u direct in

Graag nodigen wij u uit voor de Solution Architectuur-kennissessie regel- en zaakmanagement.

De trend voor overheden en andere kennisintensieve organisaties is het combineren regelbeheersing en zaakmanagement. Een prachtig kennisgebied voor solution architecten vol uitdagingen, integratie, patronen en oplossingen.

Parallelsesies

  • Adaptive Case Management demystified door Lonneke Dikmans (eProseed). Tijdens deze presentatie vertelt Lonneke Dikmans iets over Adaptive Case Management (ACM). De volgende onderwerpen komen aan bod: wat is ACM? Wanneer gebruik je de concepten uit ACM en wanneer is een gestructureerde (traditioneel BPM) oplossing meer geschikt? Wat is het verschil met rule based systemen en wat betekent ACM voor architectuur en IT in het algemeen.
  • Processoftware afleiden uit regels door Stef Joosten. In solution architectuur kennen we rule engines om rekenregels en beslisregels uit een business proces af te zonderen. Kunnen we dit idee een stap verder brengen door het bedrijfsproces zelf uit regels af te leiden? In deze presentatie werkt Stef Joosten deze gedachte uit, en laat het zien in een demo.
  • Classificeren van regels door Han Joosten. (Bedrijfs)regels komen voor in veel verschillende gedaanten. Om op een effectieve manier met bedrijfsregels om te gaan, is het nuttig om onderscheid te maken tussen verschillende soorten. Wat is van belang om tot een goede indeling te komen? En wat kunnen we er vervolgens mee in de praktijk?
  • Maatwerk in regelbeheersing in de praktijk door Arian Jacobs (Oelan). Een regelbeheersingproject vergt een aanpak op maat. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden verschillende succesvolle aanpakken besproken.